Descarca

Descarca

 

 

Calendarul admiterii la liceu 2018


Despre media de admitere la liceu 2018


Media de admitere, in baza careia se va face inscrierea la liceu a absolventilor clasei a VIII-a, se calculeaza ca medie ponderata intre media generala obtinuta la examenul de evaluare nationala, care are o pondere de 80%, si media generala de absolvire a claselor V-VIII, care are o pondere de 20% in calculul mediei de admitere.

Formula de calcul a mediei de admitere la liceu 2018:

MA = 0,2 x ABS + 0,8 x EN

MA = media de admitere;

ABS = media generala de absolvire a claselor V-VIII;

EN = media generala obtinuta la examenul de evaluare nationala, clasa a VIII-a

Calendarul admiterii la liceu in invatamantul liceal de stat 
pentru anul scolar 2018 – 2019

 

 

PREGATIREA ADMITERII LA LICEU 2018

2 februarie 2018

Elaborarea planului de masuri judetean pentru pregatirea si organizarea admiterii la liceu 2018

1 martie 2018

Inspectoratele scolare vor anunta metodologia de organizare a probei de verificare a cunostintelor de limba materna.
Comisia Nationala de Admitere va transmite modelul fisei de inscriere in clasa a IX-a si anexa acesteia, pentru elevii care vor sa participe la probele de aptitudini sau de verificare a cunostintelor de limba materna sau moderna.

2 mai 2018  

Se vor afisa ofertele de scolarizare si formare profesionala, in functie de profiluri, calificari profesionale si domenii, pentru filiera tehnologica a invatamantului liceal.
Se vor stabili codurile fiecarei unitati de invatamant liceal sau profesional, in functie de profiluri, specializari, filiere si limba de predare.
Se va crea baza de date a fiecarei unitati de invatamant liceal si la nivel judetean; aceasta va contine informatiile personale ale tuturor elevilor de clasa a VIII-a, in SIIIR, privind formatiunile de studiu la care acestia sunt asociati.
Tiparirea brosurilor cu informatii despre admiterea la liceu.

7 mai 2018

Brosurile cu informatii despre admiterea la liceu vor fi livrate in scoli. 
Inspectoratele vor trimite scolilor gimnaziale listele centrelor de inscriere si a scolilor arondate fiecarui centru. 
Se va afisa in scoli graficul sedintelor de completare a optiunilor de catre absolventii de gimnaziu si parintii acestora.

14 mai 2018

Brosurile de admitere ale fiecarui judet vor fi transmise, in versiune electronica si tiparita, catre Ministerul Educatiei Nationale.

  10 – 31 mai 2018  

Vor avea loc sedinte cu parintii si viitorii absolventi pentru prezentarea planului de scolarizare si a procedurilor de admitere.

8 iunie 2018

Unitatile de invatamant gimnazial vor transmite comisiei de admitere judeteana  baza de date cuprinzand: 
- mediile generale de absolvire ale elevilor care au terminat clasa a VIII-a; 
- elevii corigenti; 
- elevii repetenti; 
- elevii exmatriculati 
- elevii cu situatia scolara neincheiata
Unitatile de invatamant gimnazial vor completa aceste informatii in aplicatia informatica centralizata.

    11 iunie 2018

Comisiile de admitere judetene  vor transmite Comisiei Nationale de Admitere baza de date cuprinzand mediile generale de absolvire ale elevilor care au terminat clasa a VIII-a, prin confirmarea finalizarii operatiunilor specifice completarii acestor date in aplicatia informatica centralizata.

  25 iunie 2018

Comisia Nationala de Admitere va transmite comisiilor judetene baza de date cu mediile de admitere si ierarhia judeteana prin activarea sectiunilor si rapoartelor specifice in aplicatia informatica centralizata.

26 iunie 2018

Secretariatele scolilor vor completa fisele de inscriere cu numele si codul unitatii de invatamant gimnazial, datele personale ale absolventilor clasei a VIII-a, mediile generale de absolvire, notele si mediile pe care le-au obtinut la Evalurea Nationala, clasa a VIII-a si mediile de admitere, prin tiparirea acestora din aplicatia informatica centralizata. 
Se va anunta ierarhia la nivel judetean a absolventilor clasei a VIII-a, conform procedurii stabilite de Comisia Nationala de Admitere.

PROBELE DE APTITUDINI

  10 – 11 mai 2018

Se vor transmite anexele fiselor de inscriere pentru elevii care doresc sa participe la problee de aptitudini.

14 – 15 mai 2018

Inscrierile pentru probele de aptitudini.

16 – 18 mai 2018

Desfasurarea probelor de aptitudini.

  22 mai 2018

Se vor afisa rezultatele probelor de aptitudini.
Se depun contestatiile la probele de aptitudini, acolo unde acest lucru e permis prin metodologie.

  25 mai 2018

Se vor afisa rezultatele finale, in urma rezolvarii contestatiilor probelor de aptitudini.
Se va transmite in format electronic si in scris, catre comisia de admitere judeteana sau a municipiului Bucuresti, lista candidatilor declarati admisi la probele de aptitudini, prin completarea acestora in aplicatia informatica centralizata.

11 iunie 2018

Comisiile de admitere judetene  vor transmite unitatilor de invatamant liceal, care au organizat probele de aptitudini, listele candidatilor corigenti, repetenti, exmatriculati sau cu situatia scolara neincheiata, prin activarea rapoartelor respective in aplicatia informatica centralizata.
Comisiile din unitatile de invatamant liceal vocational vor actualiza listele candidatilor declarati admisi la probele de aptitudini, eliminandu-i de pe liste pe cei corigenti, repetenti, amanati sau exmatriculati, in aplicatia informatica centralizata.

  26 iunie 2018

Comisiile de admitere judetene  vor transmite unitatilor de invatamant liceal care au organizat probele de aptitudini, baza de date judeteana care sa cuprinda mediile de admitere, prin confirmarea finalizarii operatiunilor specifice in aplicatia informatica centralizata.

    27 iunie 2018

Comisia de admitere judeteana  va valida lista candidatilor admisi la liceele/clasele la care s-au sustinut probe de aptitudini si o vor afisa in unitatea de invatamant liceal respectiva, prin tiparirea acesteia din aplicatia informatica centralizata.

    28 iunie 2018

Candidatii respinsi de la clasele pentru care au sustinut probe de aptitudini isi vor ridica fisele de inscriere de la liceele vocationale respective.
Transmiterea in format electronic a listei candidatilor admisi in fiecare judet, la clasele la care au sustinut probe de aptitudini, prin confirmarea incheierii operatiunilor specifice in aplicatia informatica centralizata.PROBELE DE VERIFICARE A CUNOSTINTELOR DE LIMBA MODERNA SAU MATERNA

  10 – 11 mai 2018

Eliberarea anexelor fiselor de inscriere pentru elevii care doresc sa participe la probele de verificare a cunostintelor de limba materna sau moderna.

14 – 15 mai 2019

Inscrierea pentru probele la limba moderna sau materna.

16 – 18 mai 2018

Desfasurarea probelor la limba moderna sau materna.

    22 mai 2018

Afisarea rezultatelor la probele la limba moderna sau materna.
Depunerea contestatiilor (acolo unde este permis de metodologie).

    25 mai 2018

Afisarea rezultatelor finale in urma contestatiilor.
Transmiterea listei cu rezultatele finale la proba la limba moderna sau materna catre comisia de admitere judeteana / a municipiului Bucuresti, prin completarea datelor in aplicatia informatica centralizata.

29 – 31 mai 2018

Candidatii vor ridica anexele fiselor de inscriere de la unitatile la care au sustinut probele la limba moderna sau materna.

  6 iunie 2018

Candidatii care au sustinut probele de evaluare la limba moderna sau materna vor depune anexele fiselor de inscriere la unitatile de invatamant gimnazial absolvite.

    7 iunie 2018

Comisiile de admitere judetene  vor trimite in format electronic Centrului National de Admitere lista de candidati care au promovat proba de limba moderna sau materna si rezultatele acestora la probe, prin introducerea si confirmarea finalizarii introducerii acestor date in aplicatia informatica centralizata.


ADMITEREA CANDIDATILOR PE LOCURILE SPECIALE PENTRU ROMI 
SI A CANDIDATILOR PENTRU INVATAMANTUL SPECIAL

11 mai 2018

Afisarea locurilor speciale pentru romi.

15 iunie 2018

Ultima zi pentru primirea cererilor de inscriere pentru locurile speciale pentru romi.

5 – 6 iulie 2018

Repartizarea pe locurile speciale pentru romi, prin intermediul aplicatiei informatice centralizate.

  5 – 6 iulie 2018

Inscrierea si repartizarea pentru invatamantul special prin intermediul aplicatiei informatice centralizate.

REPARTIZAREA COMPUTERIZATA SI ADMITEREA IN INVATAMANTUL LICEAL DE STAT 
A CANDIDATILOR DIN SERIA CURENTA SI A CELOR DIN SERIILE ANTERIOARE 
CARE NU IMPLINESC VARSTA DE 18 ANI PANA LA DATA INCEPERII CURSURILOR 
ANULUI SCOLAR 2018 – 2019

  29 iunie – 3 iulie 2018

Absolventii de gimnaziu si parintii acestora vor completa optiunile in fisele de inscriere, asistati de diriginti.
Absolventii de gimnaziu care doresc sa participe la admitere in alt judet vor completa fisele de inscriere conform procedurii stabilite de Comisia Nationala de Admitere.

29 iunie – 3 iulie 2018

Introducerea datelor din fisele de inscriere in baza de date computerizata (aplicatia informatica computerizata) .

  30 iunie – 4 iulie 2018

Candidatii si parintii vor verifica fisele editate de calculator si vor corecta eventualele greseli din baza de date.
Afisarea listelor corectate in aplicatia informatica computerizata.

    4 iulie 2018

Ultima zi pentru transmiterea bazei de date de la centrele de inscriere la centrul de admitere judetean /  
Comisia din centrul de inscriere  va preda fisele de optiuni originale catre centrul de admitere judetean /  

  5 iulie 2018

Centrele de admitere judetene /   vor transmite Centrului National de Admitere baza de date prin confirmarea finalizarii operatiunilor specifice, in aplicatia informatica centralizata.

  6 iulie 2018

Comisia Nationala de Admitere si comisiile de admitere judetene / a municipiului Bucuresti vor verifica, corecta si ulterior transmite baza de date catre comisia nationala.

6 iulie 2018

Corectarea erorilor si confirmarea incheierii modificarilor in aplicatia informatica centralizata .

  9 iulie 2018

Repartizarea computerizata in invatamantul liceal de stat a absolventilor claselor a VIII-a care nu implinesc 18 ani pana la data inceperii cursurilor anului scolar 2018 – 2019.

    9 iulie 2018

Afisarea rezultatelor candidatilor repartizati in invatamantul liceal de stat.
Unitatile de invatamant gimnazial vor afisa listele cu absolventii repartizati din scolile respective si lista cu locurile neocupate din unitatile de invatamant liceal de stat din judet/municipiul Bucuresti.

10 – 13 iulie 2018

Depunerea dosarelor de inscriere la scolile la care au fost repartizati candidatii.

  13 iulie 2018

Unitatile invatamantului liceal de stat vor transmite situatia locurilor ramase libere in urma neinscrierii candidatilor admisi in aceasta etapa de admitere.

    16 – 18 iulie 2018

Comisia judeteana de admitere va rezolva situatiile speciale aparute dupa etapa de repartizare computerizata, repartizarea candidatilor care nu si-au depus dosarele de inscriere in termen, a candidatilor care nu au participat si a celor care au participat, dar nu au fost repartizati in etapa repartizarii computerizate.

 

A DOUA ETAPA DE ADMITERE IN INVATAMANTUL LICEAL DE STAT, 
PENTRU CANDIDATII DIN SERIA CURENTA SI A CANDIDATILOR DIN SERIILE ANTERIOARE 
CARE NU IMPLINESC 18 ANI PANA LA DATA INCEPERII CURSURILOR 
ANULUI SCOLAR 2018 – 2019

18 iulie 2018

Afisarea situatiei locurilor libere, a locului de desfasurare si a graficului probelor de aptitudini sau probelor la limba moderna sau materna.

 3 septembrie 2018

Candidatii se vor inscrie la liceele care organizeaza probele de aptitudini sau probele la limba moderna sau materna.

4 – 5 septembrie 2018

Desfasurarea probelor de aptitudini sau probelor de limba moderna sau materna.

   3 – 6 septembrie 2018

Absolventii clasei a VIII-a care nu au participat sau nu au fost repartizati in etapa anterioara, care nu s-au inscris in termen sau care si-au incheiat situatia scolara ulterior etapei anterioare isi vor trimite cererile de inscriere.

   7 septembrie 2018

Vor fi repartizati absolventii clasei a VIII-a care nu au participat sau nu au fost repartizati in etapa anterioara, care nu s-au inscris in termen sau care si-au incheiat situatia scolara ulterior etapei anerioare.

 7 septembrie 2018

Transmiterea rezultatelor repartizarii catre Centrul National de Admitere, prin confirmarea incheierii operatiunilor specifice in aplicatia informatica centralizata.


ADMITEREA CANDIDATILOR PENTRU INVATAMANTUL SERAL SI CU FRECVENTA REDUSA

  7 mai 2018

Anuntarea centrului special de inscriere a candidatilor din seriile anterioare, care implinesc varsta de 18 ani pana la data inceperii cursurilor anului scolar 2018 – 2019.

    2 iulie 2018

Anuntarea calendarului admiterii la invatamant seral sau cu frecventa redusa pentru candidatii din seriile anterioare, care implinesc varsta de 18 ani pana la data inceperii cursurilor anului scolar 2018 – 2019.

  10 – 13 iulie 2018

Inscrierea la invatamantul seral sau cu frecventa redusa a candidatilor din seriile anterioare, care implinesc varsta de 18 ani pana la data inceperii cursurilor anului scolar 2018 – 2019.

  16 – 18 iulie 2018

Repartizarea candidatilor din seriile anterioare, care implinesc varsta de 18 ani pana la data inceperii cursurilor anului scolar 2017-2018, pe locurile de la invatamantul seral sau cu frecventa redusa.

Ierarhie Admitere 2017

Broşura Admitere 2017 Mehedinţi