PRELUNGIREA DURATEI CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA PE PERIOADA DETERMINATA IN ANUL SCOLAR 2017-2018 (Art. 60 din Metodologie - Candidati care au dobandit cel putin DEFINITIVATUL sau promoveaza examenul national DEFINITIVAT - 2017, media de repartizare minim 7,00 - concurs national 2016, 2015)

CEREREA TIP adresata directorului, pentru obtinerea acordului de prelungire a duratei contractului individual de munca pe perioada determinata in 2017-2018 (Art. 60 - COS7DEF)

CEREREA TIP adresata inspectorului scolar general, pentru prelungirea duratei contractului individual de munca pe perioada determinata in 2017-2018 (Art. 60 - COS7DEF)

MODEL - ADEVERINTA privind structura catedrei / statutul postului solicitat in anul scolar 2017-2018

RAPORT_MODEL al comisiei de mobilitate din unitate privind propunerile de solutionare a cererilor de prelungire a duratei contractului individual de munca 2017-2018 (Art. 60 - COS7DEF)

MODEL: ACORD / ACORD DE PRINCIPIU privind solutionarea cererilor de prelungire a duratei contractului individual de munca 2017-2018 (Art. 60 - COS7DEF)

MODEL: ADRESA de instiintare a ISJ MH cu privire la solutionarea in CA al unitatii a cererilor de prelungire a duratei contractului individual de munca in 2017-2018 (Art. 60 - COS7DEF)