LEGISLATIE

Calendar etape mobilitate 2018/2019

Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din invatamantul preuniversitar in anul scolar 2018-2019 (OMEN nr. 5485/13.11.2017)

OMEN nr. 3017/2018 Modificarea si completarea Metodologiei - cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din invatamantul preuniversitar in anul scolar 2018-2019 (OMEN nr. 5485/13.11.2017)

FISA DE EVALUARE 2018 a activitatii profesionale, didactice si stiintifice a candidatilor participanti la etapele de mobilitate a personalului didactic pentru anul scolar 2018-2019

I.COMPLETARE NORMA

SEDINTA DE REPARTIZARE-5 MARTIE 2018 -ORA 10.00 LA SEDIUL ISJ MEHEDINȚI , ET. AL-II-LEA

LISTA POSTURILOR/CATEDRELOR VACANTE/REZERVATE

LEGISLAȚIE

Cap. II Constituirea posturilor, încadrarea titularilor și vacantarea posturilor

CALENDAR

Constituirea posturilor și încadrarea titularilor

DOCUMENTE CADRE DIDACTICE

Cerere de completare a normei didactice la nivelul unității școlare – perioadă determinată

Cerere de completare a normei didactice la nivelul unității școlare – perioadă nedeterminată

Cerere de continuitate pentru completarea normei didactice la nivelul unității școlare

Cerere de înscriere inspecție la clasă/ probă practică/orală

DOCUMENTE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT

Acord de completare a normei didactice pe perioadă nedeterminată pentru cadrele didactice care au completat norma neîntrerupt în aceeași unitate în ultimii 3 ani școlari, în altă specialitate

 

II.TRANSFER PENTRU RESTRÂNGERE DE ACTIVITATE 2018/2019

III. REPARTIZARE PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ ÎN BAZA ART. 253 DIN LEGEA NR. 1/ 2011 CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE

IV.PRETRANSFER CONSIMȚIT ÎNTRE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT

V.Prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2017-2018 media minim 7.00 și definitivat

VI.Prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2017-2018 media minim 5.0

VII. Detașare

VIII. ANGAJARE PE PERIOADĂ DETERMINATĂ ÎN BAZA REZULTATELOR OBȚINUTE LA CONCURSURI NAȚIONALE ÎN PERIOADA 2012-2017

IX. PLATA CU ORA

X. Concurs/ testare la nivel județean