LEGISLAȚIE

ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR

 • Calendar concurs
 • Instrucțiuni înscriere
 • Calculul mediei de departajare
 • Validarea fișelor de înscriere la concursul pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/ rezervate sesiunea 2018 pentru absolvenții promoțiilor anterioare anului 2018 se va face în perioada 7 – 8 mai 2018 la sediul Inspectoratului Școlar Județean Mehedinți, conform programării atașate. Atenționăm candidații că, în conformitate cu prevederile metodologiei, neprezentarea la validarea fișei atrage după sine anularea înscrierii la concurs.
 • Candidații absolvenți 2018 validează fișa de înscriere în zilele de și 9 iulie 2018, conform programului atașat. La validare, candidații vor prezenta în original adeverința care atestă finalizarea studiilor (bacalaureat/ licență/ master) și a pregătirii psihopedagogice (nivel I/ II). Atenționăm candidații că, în conformitate cu prevederile metodologiei, neprezentarea la validarea fișei atrage după sine anularea înscrierii la concurs.

DOCUMENTE CANDIDAȚI

 • Copertă dosar înscriere concurs
 • Cerere înscriere concurs
 • Adeverință concurs candidat titular
 • Adeverință concurs candidat netitular
 • Adeverință note inspecții definitivat
 • Aviz detașare

PROBA PRACTICĂ/ ORALĂ ŞI INSPECŢIA SPECIALĂ LA CLASĂ DIN CADRUL CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTURILOR VACANTE/ REZERVATE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR ÎN ANUL ŞCOLAR 2018-2019

 INSPECŢIA SPECIALĂ LA CLASĂ
 • Programare inspectii ARTE
 • Programare inspectii BIOLOGIE
 • Programare inspectii CHIMIE
 • Programare inspectii CONSILIERE PSIHOPEDAGOGICA
 • Programare inspectii DISCIPLINE TEHNICE
 • Programare inspectii ED FIZICA
 • Programare inspectii EDUCATOARE
 • Programare inspectii FIZICA
 • Programare inspectii GEOGRAFIE
 • Programare inspectii INVATATOARE
 • Programare inspectii ISTORIE
 • Programare inspectii LIMBA ENGLEZA
 • Programare inspectii LIMBA FRANCEZA
 • Programare inspectii LIMBA GERMANA
 • Programare inspectii LIMBA ROMANA
 • Programare inspectii MATEMATICA
 • Programare inspectii PSIHOPEDAGOGIE SPECIALA
 • Programare inspectii RELIGIE
 • Programare inspectii ȘTIINȚE SOCIO-UMANE
 PROBA PRACTICĂ/ ORALĂ
 • Programare proba practica ARTE
 • Programare proba practica DISCIPLINE TEHNICE
 • Programare proba practica ED FIZICA
 • Programare proba practica INFORMATICA
 • Programare proba orala LIMBA ENGLEZA

PROBA SCRISĂ CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR VACANTE/ REZERVATE DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR ÎN ANUL ȘCOLAR 2018-2019

CENTRUL DE EXAMEN PROBA SCRISĂ

PROCEDURA PROBA SCRISĂ

REPARTIZAREA CANDIDAȚILOR PENTRU PROBA SCRISĂ

INSTRUCȚIUNI CANDIDAȚI PROBA SCRISĂ

DOCUMENTE COMISII

 • PROCEDURA PRIVIND PROBA PRACTICĂ/ ORALĂ ȘI INSPECȚIA SPECIALĂ LA CLASĂ DIN CADRUL CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTURILOR VACANTE/ REZERVATE DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR ÎN ANUL ȘCOLAR 2018-2019
 • Proces verbal inspecție la clasă
 • Proces verbal proba practica
 • Anexa 4 Fișa de evaluare a lecției
 • Anexa 4 Fișa de evaluare a lecției centre și cabinete de asistență psihopedagogică
 • Anexa 5 Proba practică muzică, coregrafie, arta actorului
 • Anexa 6 Proba orală limba modernă/ maternă
 • Anexa 7 Proba practică informatică
 • Anexa 8 Proba practică palate și cluburi ale copiilor
 • Anexa 9 Proba practică maiștri instructori
 • Anexa 10 Proba practică CSS
 • Anexa 11 Proba practică arte plastice