Centrul de concurs -COLEGIUL NAȚIONAL TRAIAN-DR.TR.SEVERIN-BD. CAROL I, NR. 6

INFORMAȚII CANDIDAȚI-ÎNSCRIERE CONCURS

 

FISA INSCRIERE TITULARIZARE 2018

 

Informare unitati de invățământ particular:

 Lista finală a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate pentru concurs, inclusiv pentru unităţile de învăţământ particular, se publică la data de 19 aprilie 2018 pe pagina de web a MEN, secțiunea titularizare 2018, pe pagina web a inspectoratelor şcolare şi la avizierele inspectoratelor şcolare.
La publicarea posturilor didactice/catedrelor vacante pe perioadă nedeterminată se va ţine seama de prevederile art. 4 (6), 8 (12), 16 (3), 24 (7), 30 (2), 33 (12) şi 41 din Metodologie.
Toate posturile didactice/catedrele vacante/rezervate se publică în concordanţă cu prevederile Centralizatorului privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, precum şi probele de concurs, valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar 2018, aprobat prin OMEN nr. 3108/2018, denumit în continuare Centralizator, cu respectarea prevederilor Metodologiei.