Programarea inspecțiilor speciale la clasă/probelor practice concurs naționale de ocupare a posturilor/catedrelor vacante/rezervate 2018

Comisii pentru inspecții speciale/probe practice/orale

Prima zi: 10.05.2018

OBS. Media obținută la inspecțiile speciale la clasa pentru examenul de definitivare 2018 se poate echivala printr-o cerere adresată ISJ MH, însoțită de adeverința eliberată de unitatea școlară angajatoare cu cele 2 note obținute la inspecțiile speciale la clasă sau copii conforme după procesele verbale.