SEDINTELE DE REPARTIZARE PE POSTURI/CATEDRE DIDACTICE PENTRU ANUL ȘCOLAR 2018/2019

SEDIUL ISJ MEHEDINTI-SALA DE SEDINTE ET. AL-II-LEA, STR. DECEBAL, NR. 23, DR.TR.SEVERIN

25 IULIE 2018-ORA 10.00 :

-repartizarea candidaţilor cu media de repartizare minimum 7 (şapte), conform art. 53 alin. (8) din
Metodologie, pe posturi didactice/catedre vacante publicate pentru angajare cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, la nivelul judeţului în care au susţinut proba practică sau inspecţia specială la clasă în profilul postului, indiferent de judeţul în care au susţinut proba scrisă, ierarhizaţi pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare;
 
26 IULIE 2018-ORA 10.00 :
 
-repartizarea candidaţilor cu statut de cadre didactice titulare în învăţământul preuniversitar anteriorînscrierii la concurs, care au obţinut media de repartizare minimum 7 (şapte), conform art. 53 alin. (8) din Metodologie, pe posturi didactice/catedre vacante indiferent de viabilitatea acestora, la nivelul judeţului în care au susţinut proba practică sau inspecţia specială la clasă în profilul postului, indiferent de judeţul în care au susţinut proba scrisă, ierarhizaţi pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare, cu păstrarea statutului de cadru didactic titular;
 
27 IULIE 2018-ORA 10.00 :
 
-soluţionarea cererilor de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ, inclusiv prin schimb de posturi
 
27 IULIE 2018-ORA 12.30 :
 
-prelungirea duratei contractelor individuale de muncă, în anul şcolar 2018— 2019, pentru personalul didactic angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, conform prevederilorart. 81 din Metodologie