NR. GRADAȚIILOR DE MERIT APROBAT ÎN ȘEDINȚA CA A ISJ MH DIN 14.05.2018 în baza hotărârii cu nr. 5 din 14.05.2018 a comisiei paritare a ISJ MH-sindicate reprezentative la nivel ramură învățământ MH:

 

OBS. La nivelul județului Mehedinți există 291,75 norme personal didactic auxiliar, din pocentul de 16% rezultând 46 gradații de merit aflate deja în plată, acestea  fiind distribuite în anii anteriori 2015 -19, 2016-10, 2017-17.

Nr. de locuri repartizate pe categorii de personal  (didactic de predare/didactic de conducere, îndrumare și control/ didactic auxiliar) și discipline domenii se află în Hotărârea cu nr. 170/14.05.2018 a CA al ISJ MH, punctajul minim fiind stabilit la 65 puncte.

Lista cuprinzand punctajele acordate în urma evaluarii

Eventualele contestații se depun în perioada 19-23 iulie 2018 la secretariatul ISJ Mehedinți în programul de lucru 8-16.30 (L-J), 8-14.00 (V)

Hotărârea comisiei paritare privind redistribuirea gradațiilor de merit 2018-23.07.2018:

educatoare: 15, invatatori: 17, matematica:7, LLR:5, fizica 1, chimie 4, limba engleza 4, limba franceza 2, istorie 3,religiei ortodoxa 2, special 3, geografie 1,

biologie 1, educatie fizica si sport 7,educatie tehnologica 1, tehnic 9,palatul copiilor 2,educatie muzicala 1, informatica 3,conducere indrumare si control 14

Punctaje acordate în urma contestațiilor-afișat 26.07.2018

Lista finală cu rezultatele candidaților participanți la concursul de acordare gradații de merit 2018/2023-afișat 27.07.2018

GRILE  DE EVALUARE SPECIFICE:

 

1.educatori/institutori/profesori pentru invatamantul prescolar;

2.invatatori/institutori/profesori pentru invatamantul primar;

3.profesori;

4.maistri-instructori/profesori pentru instruire practica;

5.cadre didactice din invatamantul vocational;

6.cadre didactice din cluburile sportive scolare;

7.cadre didactice din palatele si cluburile copiilor si elevilor;-modificare MEN -21.05.2018

8. cadre didactice din invatamantul special;

9. personal de conducere, indrumare si control;

10.personal didactic auxiliar;

OBS. s-a elaborat grila de evaluare cu criterii și subcriterii comune pentru fiecare functie didactica auxiliara prevazuta in Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.

11.personal de conducere din cluburile sportive scolare;-modificare MEN -21.05.2018

12.personal de conducere din palatele si cluburile copiilor si elevilor.

 

CERERE DE INSCRIERE GRADATIE DE MERIT 2018