NR. GRADAȚIILOR DE MERIT APROBAT ÎN ȘEDINȚA CA A ISJ MH DIN 14.05.2018 în baza hotărârii cu nr. 5 din 14.05.2018 a comisiei paritare a ISJ MH-sindicate reprezentative la nivel ramură învățământ MH:

90 distribuite astfel : -79 personal didactic de predare;

                              -11 personal de conducere, indrumare si control;

                              -0   personal didactic auxiliar.

OBS. La nivelul județului Mehedinți există 291,75 norme personal didactic auxiliar, din pocentul de 16% rezultând 46 gradații de merit aflate deja în plată, acestea  fiind distribuite în anii anteriori 2015 -19, 2016-10, 2017-17.

Nr. de locuri repartizate pe categorii de personal  (didactic de predare/didactic de conducere, îndrumare și control/ didactic auxiliar) și discipline domenii se află în Hotărârea cu nr. 170/14.05.2018 a CA al ISJ MH, punctajul minim fiind stabilit la 65 puncte.

 

GRILE  DE EVALUARE SPECIFICE:

 

1.educatori/institutori/profesori pentru invatamantul prescolar;

2.invatatori/institutori/profesori pentru invatamantul primar;

3.profesori;

4.maistri-instructori/profesori pentru instruire practica;

5.cadre didactice din invatamantul vocational;

6.cadre didactice din cluburile sportive scolare;

7.cadre didactice din palatele si cluburile copiilor si elevilor;-modificare MEN -21.05.2018

8. cadre didactice din invatamantul special;

9. personal de conducere, indrumare si control;

10.personal didactic auxiliar;

OBS. s-a elaborat grila de evaluare cu criterii și subcriterii comune pentru fiecare functie didactica auxiliara prevazuta in Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.

11.personal de conducere din cluburile sportive scolare;-modificare MEN -21.05.2018

12.personal de conducere din palatele si cluburile copiilor si elevilor.