Prelungire contracte de muncă în anul școlar 2018/2019 cu media peste 7 și examen de definitivat

Atașat lista cadrelor didactice pentru care ISJ Mehedinți a emis decizii privind prelungirea contractelor de muncă pentru anul școlar 2018/2019 urmare a îndeplinirii condițiilor prevăzute la art. 81 din OMEN 5485/2017, cu modificările și completările ulteiroare. Aceste cadre didactice nu mai trebuie să participe la ședințele de repartizare din perioada 21-30 august 2018.

Orice neconcordanță va fi semnalată compartimentului resurse umane din cadrul ISJ Mehedinți în vederea remedierii.

În perioada 30.07.2018-14.08.2018 vă rugăm să nu contactați compartimentul resurselor umane din cadrul ISJ Mehedinți.