I. LEGISLAȚIE

     1.     Legea Educației Naționale (actualizată 14 NOIEMBRIE 2018)

    2.     OMEN 5460/12.11.2018-metodologia cadru privind mobilitatea personalului didactic în anul școlar  2019/2020

 

 • Metodologie mobilitate personal didactic 2019-2020
  • Cap. I Dispoziții generale
  • Cap. II Constituirea posturilor, încadrarea titularilor și vacantarea posturilor
  • Cap. III Completare de normă pentru titulari
  • Cap. IV Restrângere de activitate
  • Cap. V Repartizare în baza art. 253 din Legea Educației Naționale
  • Cap. VI Concurs național
  • Cap. VII Pretransfer consimțit între unități
  • Cap. VIII Reîncadrarea în funcția didactică avută înaintea pensionării
  • Cap. IX Prelungirea duratei contractului candidați 2018/2017 cu media min. 7 si def
  • Cap. X Detașare
  • Cap. XI Prelungirea duratei contractului candidați 2018/2017 cu note min. 5
  • Cap. XII Angajare în baza notelor 2017/2016/2015/2014/2013/2018 și prin plata cu ora
  • Cap. XIII Concurs județean – organizare și desfășurare
  • Cap. XIV Dispoziții finale
 • Calendar moblitate personal didactic 2019

OMEN 3108 din 2018 – Centralizatorul specializărilor și disciplinelor pentru concurs

 • Cultură generală 1
 • Cultură generală 2
 • Cultură generală 3
 • Cultură generală 4
 • Cultură generală 5
 • Cultură generală 6
 • Discipline tehnologice 1
 • Discipline tehnologice 2
 • Instruire practică 1
 • Instruire practică 2
 • Învățământ special
 • Palate și cluburi 1
 • Palate și cluburi 2
 • Palate și cluburi 3