I. LEGISLAȚIE

     1.     Legea Educației Naționale (actualizată 14 NOIEMBRIE 2018)

     2.     OMEN 5460/12.11.2018-metodologia cadru privind mobilitatea personalului didactic în anul școlar  2019/2020

     3.     Calendar mobilitate 2019/2020

    4.     Fișa de evaluare 2019/2020

     5.    Cereri etape de mobilitate 2019/2020

     6. Lista posturi/catedre vacante/rezervate anul școlar 2019/2020

 

OMEN 3108 din 2018 – Centralizatorul specializărilor și disciplinelor pentru concurs

 • Cultură generală 1
 • Cultură generală 2
 • Cultură generală 3
 • Cultură generală 4
 • Cultură generală 5
 • Cultură generală 6
 • Discipline tehnologice 1
 • Discipline tehnologice 2
 • Instruire practică 1
 • Instruire practică 2
 • Învățământ special
 • Palate și cluburi 1
 • Palate și cluburi 2
 • Palate și cluburi 3