Pretransfer consimțit 20 mai 2019 -ora 12.00 la sediul ISJ Mehedinți

 Ședințe după concursul național:

  • Ședință publică 31 iulie 2019 – participă toți candidații care au obținut min. nota 7 (șapte) atât la proba scrisă, cât și la inspecția specială/proba practică – se pot ocupa numai posturi publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată (vacante, complete, viabilitate 4 ani)
    • Candidați 31 iulie 2019
  • Ședință publică 1 august 2019 – participă numai candidații titulari la data înscrierii care au obținut min. nota 7 (șapte) atât la proba scrisă, cât și la inspecția specială/proba practică – se pot ocupa numai posturi publicate, indiferent de viabilitate
    • Candidați 1 august 2019
  • Ședință publică 22 august 2019 – participă numai candidații care au obținut min. media de repartizare 7 (șapte) care nu au fost repartizați în ședința din 31 iulie 2019, având prioritate candidații care au obținut cel puțin minimum media 7 (șapte) la concursul național sesiunea 2019 și care beneficiază de prelungirea duratei contractelor individuale de muncă în anul școlar 2019-2020 în baza mediei de repartizare minimum 7 (șapte) la concursurile naționale de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar, sesiunile 2018 și/sau 2017, respectiv 2018, 2017, 2016 și/sau 2015 pentru învățători/ institutori/profesori pentru învățământ primar
  • Ședință publică 26-27 august 2019 – participă candidații cu media de repartizare minimum 5 (cinci) în județul Mehedinți și candidații cu media de repartizare minimum 5 (cinci) rămași nerepartizați după concurs în alte județe