Caledar modificat prin OMEC 4261/15.05.2020

1. Metodologia privind acordarea gradației de merit 2020-2025-OMEC 3307/2020 -ANEXA la OMEC 3307/2020

2. Grile specifice  de evaluare:

 1. educatori/institutori/profesori pentru invatamantul prescolar;
 2. invatatori/institutori/profesori pentru invatamantul primar;
 3. profesori;
 4. maistri-instructori/profesori pentru instruire practica;
 5. cadre didactice din invatamantul vocational;
 6. cadre didactice din cluburile sportive scolare;
 7. cadre didactice din palatele si cluburile copiilor si elevilor;
 8. cadre didactice din invatamantul special;
 9. cadre didactice din CJRAE;
 10. personal de conducere ,personal de indrumare si control;
 11. personal didactic auxiliar (criterii comune pentru toate funcțiile de didactic auxiliar )
 12. cadre didactice de conducere din invatamantul vocational;
 13. cadre didactice de conducere din cluburile sportive scolare;
 14. cadre didactice de conducere din palatele și cluburile copiilor si elevilor;

3. Numărul de gradații de merit pe categorii de personal/discipline

1 EDUCATOARE 8
2 INVATATORI 9
3 ROMÂNĂ 4
4 ENGLEZĂ 4
5 FRANCEZĂ 2
6 GERMANĂ+ALTELE 0
7 ISTORIE 1
8 SOCIO-UMANE 0
9 RELIGIE 2
10 GEOGRAFIE 1
11 MATEMATICĂ 1
12 FIZICĂ 3
13 CHIMIE 0
14 BIOLOGIE 2
15 ED. FIZICĂ 3
16 ED. PLASTICĂ 1
17 ED. MUZICALĂ 1
18 INFORMATICĂ 1
19 ED. TEHNOLOGICĂ 1
20 DISCIPLINE TEHNICE 5
21 SPECIAL, CJRAE 7
22 CSS -VOCAȚIONAL  2
23 PALATUL COPIILOR 0
24 DIDACTIC  AUXILIAR 15
25 CONDUCERE,ÎNDRUMARE ȘI CONTROL  7