Detaşarea la cerere:

1. CERERE TIP

Dosarele se pot depune si electronic pe e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

2. CALENDAR

a) depunerea și înregistrarea cererilor, la secretariatele unităților de învățământ, cadrelor didactice titulare care solicită continuitate pentru detaşare la cerere în anul școlar 2020-2021; Până la 9 iunie 2020

b) discutarea și analizarea, de către consiliile de administrație ale unităților de învățământ, a cererilor depuse de către cadrele didactice titulare care solicită continuitate pentru detaşare la cerere; Termen: 10 iunie 2020

c) comunicarea, de către consiliile de administrație ale unităților de învățământ, inspectoratului școlar și cadrelor didactice, a acordului de principiu/refuzului privind continuitatea pentru detaşare la cerere în anul şcolar 2020-2021; Termen: 12 iunie 2020

d) înregistrarea, la inspectoratele școlare, a dosarelor de înscriere, însoțite de documentele solicitate în acestea, pentru continuitate la detașarea la cerere, respectiv detașare la cerere prin concurs sau concurs specific; verificarea și avizarea dosarelor de înscriere a candidaților de către comisia judeţeană/municipiului Bucureşti de organizare și desfășurare a concursului; Perioada: 18-29 iunie 2020

Notă. În mod excepţional, cadrele didactice care nu au depus cereri de înscriere pentru detaşare la cerere, în perioada 18-29 iunie 2020, mai pot depune cereri de înscriere pentru detaşare la cerere, prin concurs specific, în data de 17 august 2020.

e) afișarea punctajelor la sediul şi pe pagina web a inspectoratelor școlare; Termen: 1 iulie 2020

f) înregistrarea contestațiilor privind punctajele acordate, la inspectoratele școlare; Perioada: 1-2 iulie 2020

Notă: Contestaţiile pot fi transmise şi prin poştă electronică până la ora 23:59 în data de 2 iulie 2020, situaţie în care cadrul didactic anexează la contestaţia transmisă şi cartea/buletinul/adeverinţa de identitate. Numărul de înregistrare se comunică cadrelor didactice prin poştă electronică şi prin afişare pe site-ul inspectoratului şcolar.

g) soluționarea contestațiilor la punctaje; Termen: 9 iulie 2020

h) organizarea şi desfăşurarea probelor orale eliminatorii la nivelul inspectoratului şcolar şi comunicarea rezultatelor; Perioada: 1-10 iulie 2020

 

I. SOLUȚIONAREA solicitărilor pentru detașare la cerere în ordinea descrescătoare a notelor şi reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate şi reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate; Termen: 20 august 2020

II. SOLUȚIONAREA  solicitărilor pentru detașare la cerere prin concurs specific în ordinea descrescătoare a punctajelor; Termen: 24 august 2020

 

NOTĂ. Pentru continuitate la detașare la cerere cadrul didactic trebuie să aibă notă peste 5 la concursurile de titularizare 2018, 2019