ȘEDINTE DE REPARTIZARE ORGANIZATE ÎN LUNA AUGUST 2020

 12 AUGUST 2020-sediul ISJ MEHEDINȚI ORA 10.00

-repartizarea cadrelor didactice angajate cu contract individual de munca pe durata de viabilitate a postului/catedrei care au obtinut minimum nota 7 (sapte) la proba scrisa in cadrul concursului national, sesiunea 2020, in conditiile art. 62 alin. (13) din metodologie;

 

13 AUGUST 2020-sediul ISJ MEHEDINȚI ORA 10.00

-repartizarea candidatilor care au obtinut minimum nota 7 (sapte) la proba scrisa in cadrul concursului national, sesiunea 2020, indiferent de statutul acestora, pe posturi didactice/ catedre vacante publicate pentru angajare cu contract individual de munca pe perioada nedeterminata, ierarhizati pe o lista unica, in ordinea descrescatoare a notelor;

 

14 AUGUST 2020-sediul ISJ MEHEDINȚI ORA 10.00

-sedinta de repartizare, in ordine, conform prevederilor metodologiei,a:

 (i) cadrelor didactice titulare, care au depus cereri in perioada de inscriere la concursul national, sesiunea 2020, si a cadrelor didactice titulare, a cadrelor didactice debutante, prevazute la art. 21 alin. (4) lit. a) si alin. (6) din metodologie, respectiv a cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei ramase cu norma didactica incompleta din etapele anterioare pentru completarea normei didactice;

(ii) cadrelor didactice titulare a caror restrangere de activitate a aparut in perioada aprilie-iulie 2020 si a cadrelor didactice titulare ramase cu restrangerea de activitate nesolutionata din etapele anterioare, in vederea solutionarii restrangerii de activitate prin transfer sau detasare in interesul invatamantului pentru restrangere de activitate nesolutionata;

(iii) candidatilor cu statut de cadre didactice titulare in invatamantul preuniversitar anterior inscrierii la concursul national, sesiunea 2020, cu pastrarea statutului de cadru didactic titular, si a cadrelor didactice debutante, prevazute la art. 21 alin. (4) lit. a) si alin. (6) din metodologie, care au promovat examenul national pentru obtinerea definitivarii in invatamant, sesiunea 2020, si au obtinut minimum nota 7 (sapte) la proba scrisa in cadrul concursului national, sesiunea 2020, ierarhizati pe o lista unica, in ordinea descrescatoare a notelor;

iv)ocuparea posturilor didactice/catedrelor ramase vacante de catre cadrele didactice care au primit acordul de principiu privind reincadrarea in functia de personal didactic, in anul scolar 2020-2021, respectiv de catre cadrele didactice care au primit acordul de principiu pentru mentinerea in activitate ca titular in functia didactica, la cerere, in anul scolar 2020-2021, conform art. 80 si 81 din metodologie, precum si de catre cadrele didactice care beneficiaza de prelungirea contractului individual de munca pe perioada determinata, conform prevederilor art. 61 din metodologie, si reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor;

18 AUGUST 2020

-repartizarea posturilor didactice/catedrelor ramase neocupate, a cadrelor didactice care beneficiaza de prelungirea contractului individual de munca pe perioada determinata, conform prevederilor art. 61 din metodologie, precum si a cadrelor didactice titulare pentru care s-a propus detasarea in interesul invatamantului, in anul scolar 2020-2021, si reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor dupa etapa de detasare in interesul invatamantului.

19 AUGUST 2020

-solutionarea in sedinta de repartizare, conform prevederilor metodologiei, in ordine, a:

(i) cererilor de completare a normei didactice pe perioada nedeterminata/determinata a cadrelor didactice titulare;

(ii) cererilor de completare a normei didactice pe perioada determinata a cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei;

(iii) cererilor cadrelor didactice titulare aflate in restrangere de activitate prin transfer sau detasare in interesul invatamantului pentru restrangere nesolutionata;

(iv) cererilor cadrelor didactice care beneficiaza de prelungirea contractului individual de munca pe perioada determinata, conform prevederilor art. 61 din metodologie;

20 AUGUST 2020

solutionarea in sedinta de repartizare, conform prevederilor metodologiei, in ordine, a:

(i) cererilor de completare a normei didactice pe perioada nedeterminata/determinata a cadrelor didactice titulare;

(ii) cererilor de completare a normei didactice pe perioada determinata a cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei;

(iii) cererilor cadrelor didactice titulare aflate in restrangere de activitate prin transfer sau detasare in interesul invatamantului pentru restrangere nesolutionata;

(iv) cererilor cadrelor didactice care beneficiaza de prelungirea contractului individual de munca pe perioada determinata, conform prevederilor art. 61 din metodologie;

(v) solicitarilor pentru detasare la cerere prin continuitate;

(vi) solicitarilor pentru detasare la cerere in ordinea descrescatoare a notelor si reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor;

(vii) candidatilor care au obtinut cel putin nota 7 (sapte) la proba scrisa in cadrul concursului national, sesiunea 2020, in ordinea descrescatoare a notelor, avand prioritate candidatii care beneficiaza si de prelungirea duratei contractelor individuale de munca in anul scolar 2020- 2021 in baza mediei de repartizare minimum 7 (sapte), in conditiile prevazute la art. 61 si 85 din metodologie;

 

24 AUGUST 2020

- solicitarilor pentru detasare la cerere prin concurs specific in ordinea descrescatoare a punctajelor;

26-28 AUGUST 2020

-repartizarea, la nivelul inspectoratului scolar, a posturilor didactice/catedrelor ramase neocupate, conform prevederilor art. 90 din metodologie si reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor;