Potrivit calendarului admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2018-2019 aprobat prin OMEN nr. 4794/31.08.2017, în data de 9 iulie 2018, pe site-ul admitere.edu.ro, au fost afișate rezultatele repartizării computerizate în învăţământul liceal de stat a absolvenţilor de clasa a VIII-a. 

Astfel, dintre cei 1412 elevi care au completat fişe de înscriere, au fost repartizaţi 1408 elevi (99,7%), în funcție de una dintre opţiunile exprimate. Un număr de 4 elevi nu au putut fi repartizaţi, deoarece nu au completat suficiente opţiuni care să le permită încadrarea într-o unitate de învăţământ liceal. Aceştia vor intra fie în etapa de soluționare a cazurilor speciale  (16-18 iulie), fie în a doua etapă de admitere, programată în data de 7 septembrie, alături de absolvenții clasei a VIII-a care nu au participat în această etapă, care nu s-au înscris sau care nu au avut situația școlară încheiată înainte de această etapă.

Conform calendarului admiterii în învățământul liceal de stat, în perioada 10-13 iulie candidații vor depune dosarele de înscriere la secretariatele liceelor în care au fost admiși. În perioada 16-18 iulie, comisia judeţeană de admitere va rezolva cazurile speciale apărute după etapa de repartizare computerizată, dar și situațiile candidaţilor care nu şi-au depus dosarele de înscriere în termen şi ale candidaților care nu au participat deloc sau au participat, dar nu au fost repartizați computerizat.

În etapele premergătoare repartizării computerizate, au fost admişi în învăţământul liceal de stat, conform reglementărilor în vigoare, 147 elevi la specializări vocaţionale și 28 de elevi pe locurile speciale rezervate candidaţilor de etnie romă. Alți 187 de elevi s-au înscris pentru învăţământul profesional.

 

BIROUL DE COMUNICARE

Rezultatele finale înregistrate în sesiunea iunie-iulie a examenului de Bacalaureat 2018, după soluționarea contestațiilor, indică o rată de promovare de 60,81 %, în ușoară creștere cu 0,33 % față de rata de promovare generată de rezultatele inițiale (60,48 %).

Din totalul celor 1799 de candidaţi înscrişi, s-au prezentat 1513 candidaţi. Au fost eliminaţi pentru fraudă sau tentativă de fraudă 2 candidaţi. Aceştia nu se vor putea înscrie la următoarele două sesiuni ale Bacalaureatului. Prin urmare, numărul total de candidați care au promovat examenul de Bacalaureat în sesiunea iunie-iulie 2018 este de 920.

Au fost depuse 404 contestații: la Limba și literatura română-proba Ea) – 120 de contestații, la proba obligatorie a profilului–proba Ec) – 161 de contestații iar la proba la alegere a profilului și specializării-proba Ed) - 123 de contestații. Astfel, după reevaluarea lucrărilor contestate, notele au fost modificate prin creștere (42 %) sau descreștere (52 %). În aproximativ 6 % dintre cazuri, notele au rămas neschimbate.

Precizăm că nota minimă de promovare pentru fiecare disciplină este 5, iar media finală pentru promovarea examenului este minimum 6. Procentul de promovare s-a calculat din totalul candidaţilor prezenţi, incluzând în această categorie şi candidaţii eliminaţi. Ratele finale de promovare în anii precedenți au fost de: 61,17 % în 2017 și 56,77 în 2016.

Înscrierea candidaților pentru a doua sesiune se va derula între 10 și 13 iulie. Candidații care promovează examenele de corigențe se pot înscrie în data de 27 iulie. Probele din sesiunea de toamnă a Bacalaureatului 2018 se vor desfășura între 20 august și 31 august.

Inspectoratul Școlar Județean Mehedinți felicită candidații care au promovat examenul și mulțumește tuturor persoanelor implicate în organizarea și desfășurarea examenului de bacalaureat național.

BIROUL DE COMUNICARE

Miercuri, 04.07.2018, s-au afișat la centrele de examen și pe site-ul bacalaureat.edu.ro, rezultatele la examenul de Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2018. Din totalul celor 1799 de candidați înscriși, s-au prezentat 1513 candidați, rata de participare fiind, astfel, de 84,1 %. Precizăm faptul că 286 de candidați au absentat iar 2 candidați au fost eliminați.

Rata de promovare înregistrată de absolvenții din județul Mehedinți care au susținut probele în prima sesiune a examenului de Bacalaureat 2017 este astfel de 60,48 %.

Procentul cel mai mare de medii al candidaților promovați se înregistrează pe intervalul 8-8,99, un număr de 202 de elevi  au obținut medii cuprinse între 9-9,99 iar doi candidați, absolvenți ai Colegiului Național ”Gh. Țițeica” au obținut media 10. Precizăm că nota minimă de promovare, pentru fiecare disciplină, este 5, iar media finală pentru promovarea examenului de bacalaureat național este minim 6.

            Conform calendarului de desfășurare a examenului de bacalaureat național, anexă la OMEN nr. 4.792/31.08.2017, eventualele contestații puteau fi depuse în aceeași zi, până la orele 16:00.  Ele vor fi  soluționate în intervalul 5-8 iulie, urmând ca afișarea rezultatelor finale să aibă loc în data de 9 iulie 2018.

Inspectoratul Școlar Județean Mehedinți felicită candidații care au promovat examenul de Bacalaureat și urează mult succes celor care participă la admiterea în instituțiile de învățământ superior.

BIROUL DE COMUNICARE

 

COMUNICAT DE PRESĂ

 Demarată în data de 8 mai 2018 la nivel national, Campania Națională ”Informare acasă ! Siguranță în lume !” a fost lansată și la Drobeta Turnu-Severin, joi, 7 iunie 2018, în prezența secretarului de stat Lilla Debelka din cadrul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni.

La evenimentul care a avut loc în sala ”Grigore Cerchez” a Palatului Culturii ”Th. Costescu” din Dr. Tr. Severin, începând cu ora 13:00, alături de secretarul de stat Lilla Debelka au fost prezenți reprezentanți ai instituțiilor locale și județene partenere: prefectul județului Mehedinți, domnul Nicolae Drăghiea, doamna deputat Alina Teis, Inspector Școlar General delegat Marian-Ionel Butușină, directorul executiv al A.J.O.F.M.  Mehedinți, domnul Ioan Suru, inspector șef al I.P.J. Mehedinți, domnul Lucian Remus Luca, din partea Agenției Naționale Împotriva Traficului de Persoane, doamna Comisar de poliție Daniela Ivănuș, din partea I.T.M. Mehedinți, domnul Octavian Mărțuică, din partea Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Mehedinți, doamna Corina Moraru.

Campania la care au participat elevi de clasa a XI-a, cadre didactice și directori de unități de învățământ liceal își propune să asigure informarea profesională și autorizată în prevenirea și combaterea factorilor de risc la care se pot expune cetățenii români odată cu decizia de a căuta un loc de muncă, un program de studii sau de a se stabili în afara granițelor țării.

BIROUL DE COMUNICARE

20180607 13152520180607 13133020180607 141838

Comunicat de presă

În conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare și desfășurare a evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a aprobată prin OMECTS nr. 4801/2010, completată cu prevederile OMEN nr. 4793/2017, astăzi, 9 iunie  2018, a avut loc la Colegiul Tehnic ”Decebal” Dr. Tr. Severin, ședința tehnică de instruire a Comisiei județene de Evaluare Națională din cadrul I.S.J. Mehedinți la care au participat președinții, persoanele de contact din centrele de examen desemnate la nivelul județului Mehedinți și cadrele didactice propuse pentru comisiile din centrul zonal de evaluare.

Domnul Inspector Școlar General delegat, președinte al Comisiei Județene de organizare a Evaluării Naționale 2018, prof. Marian-Ionel Butușină a insistat asupra desfășurării probelor de concurs cu respectarea  strictă a regulamentelor, metodologiilor și a procedurilor în vigoare.

Menționăm că anul acesta, ca și în cel precedent, lucrările scrise de la examenul de evaluare națională ale elevilor mehedințeni urmează să fie corectate într-un alt județ iar profesorii evaluatori din centrul de evaluare din Mehedinți urmează să evalueze, la rândul lor, lucrări venite din alt județ.

            Prima proba scrisă va avea loc în data de  11 iunie 2018 la limba și literatura româna, urmând ca în data de 13 iunie să se se desfășoare proba scrisă la matematică, probe la care vor participa un număr de aproximativ 2100 elevi în cele 63 unități de învățământ desemnate centre de examen.

            În data de 19 iunie vor fi afisate rezultatele (pâna la ora 12,00) iar eventualele contestații vor fi depuse între orele 14:00-20:00. Acestea vor fi soluționate în intervalul 20-22 iunie, urmând ca afișarea rezultatelor finale să aibă loc în data de 23 iunie 2018.

            Astfel, în conformitate cu anexa 2 la OMEN nr. 4794/2017, media de admitere, pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a de liceu a absolvenților învățământului gimnazial, se calculează ca medie ponderată între media generală la evaluarea națională susținută de absolvenții clasei a VIII-a, care are o pondere de 80 %, și media generală de absolvire a claselor a V-a –a VIII-a, care are o pondere de 20 % în calculul mediei de admitere.

Inspectoratul Școlar Județean Mehedinți mulțumește tuturor cadrelor didactice care au ales să sprijine organizarea acestui examen prin înscrierea în cadrul comisiilor din centrele de examen și evaluare și urează succes elevilor înscriși la evaluarea națională pentru absolvenții clasei a VIII-a.

BIROUL DE COMUNICARE

 

COMUNICAT DE PRESĂ

 

Concurs Târgul Judeţean al Firmelor de Exerciţiu - „Firma de Exerciţiu – Dezvoltare personală și antreprenoriat”, Editia a I-a, 16 mai 2018 (CAEJ 2018)

Astăzi, 16 mai 2018  s-a desfășurat la Colegiul Național Economic „Theodor Costescu” prima ediţie a Târgului Judeţean al Firmelor de Exerciţiu - „Firma de Exerciţiu – Dezvoltare personală și antreprenoriat”, eveniment încris în CAEJ 2018 (domeniul tehnic / poziția 2).

Au participat 14 firme de exercițiu din trei licee tehnologice, respectiv Colegiul Național Economic ”Theodor Costescu”, Liceul Teoretic ”Şerban Cioculescu” și Liceul  Tehnologic  ”Tudor  Vladimirescu”.

Obiectivele târgului au fost:

 • Stimularea interesului elevilor pentru dezvoltarea spiritului antreprenorial şi perfecţionarea limbajului de afaceri;
 • Consolidarea abilităţilor elevilor din cadrul firmelor de exercițiu în ceea ce priveşte derularea activităţii de promovare a firmelor de exercițiu.
 • Intensificarea relaţiilor de colaborare între firmele de exercițiu expozante, prin crearea unui cadru propice pentru derularea activităţii de tranzacţionare între acestea.
 • Promovarea conceptului de firmă de exercițiu atât în rândul elevilor, cât şi printre reprezentanţi locali ai mediului privat.

În cadrul târgului s-au derulat următoarele competiţii:

 1. Secţiunea ,,Cel mai bun stand expoziţional”
 2. Secţiunea ,,Cel mai bun catalog”
 3. Secţiunea ,, Cea mai bună prezentare a firmei (PPT)”
 4. Secţiunea ,, Cel mai bun spot publicitar”
 5. Secţiunea ,, Cele mai bune materiale promoţionale”
 6. Secţiunea ,, Cel mai bun negociator”
 7. Secţiunea ,, Cea mai reprezentativă mascotă”
 8. Secţiunea ,,Cea mai bună firmă participantă”

Rezultatele finale si premiile obținute pe secțiuni se regasesc în fisierul atasat.

Inspectoratul Școlar Județean Mehedinți felicită toți participanții la acest eveniment pentru munca si rezultatele obținute.  

BIROUL DE COMUNICARE

Descarca

32646822 1690358697668382 2957914882646736896 n32678498 1690358717668380 6467544135808057344 n32687025 1690353501002235 5104272725229174784 n32696420 1690359074335011 8303421262168850432 n32744773 1690353507668901 7802748381784178688 n