Comunicat de presă

               În perioada 25 iulie  – 1 august 2017 Inspectoratul Școlar Județean Mehedinți organizează ședințe tehnice cu directorii unităților de învățământ preuniversitar din județul Mehedinți, la care au fost invitați reprezentanți ai unităților administrativ-teritoriale, ai părinților, elevilor, ai Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Drobeta”  și ai Direcției de Sănătate Publică Mehedinți, având pe ordinea de zi următoarele:

  • Managementul performanței: evaluarea rezultatelor la examenele naționale din anul școlar 2016-2017 (Evaluare Națională și Bacalaureat sesiunea iunie-iulie 2017) – stabilirea planului remedial;
  • Pregătirea examenului de bacalaureat sesiunea august-septembrie 2017;
  • Aspecte legate de pregătirea unităților de învățământ preuniversitar pentru începerea anului școlar 2017-2018;

              Astăzi, 25.07.2017, la Liceul Teoretic ”Dr. Victor Gomoiu” Vânju Mare, a avut loc prima ședință tehnică, la care au participat directorii de la următoarele unități de învățământ: Liceul Teoretic ”Dr. Victor Gomoiu” Vânju Mare, Școala Gimnazială Vînju Mare, Școala Profesională Corlățel, Școala Gimnazială Gruia, Școala Gimnazială Jiana, Școala Gimnazială Pătulele, Școala Gimnazială Punghina, Școala Gimnazială Vînjuleț, Școala Gimnazială Vlădaia, Școala Gimnazială Devesel, Școala Gimnazială Burila Mare, Școala Gimnazială Livezile, Școala Gimnazială Gogoșu și Școala Gimnazială Bălăcița.

              La întâlnirea de lucru au participat din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Mehedinți, doamna Inspector Școlar General Mirela Pintea-Enea, domnul Inspector Școlar General Adjunct Marian Ionel Butușină, Iulia Pârvănescu - Contabil  ISJ Mehedinți, Nicoleta Giurgi - Consilier Retea Școlară, Melania Raicu - Consilier Tehnic Administrativ ISJ Mehedinți și inspectorii școlari de sector. Din cadrul Federației Naționale a Asociațiilor de Părinți – Învățământ Preuniversitar, a participat doamna Cranta Gheorghița.

              Doamna Inspector Școlar General Mirela Pintea-Enea a analizat rezultatele obținute de către fiecare unitate școlară din zona Vînju Mare și a solicitat realizarea unor planuri de măsuri în vederea îmbunătățirii rezultatelor obținute de elevi la examenele naționale (aplicarea de teste inițiale, asistențe la clasă, utilizarea în cadrul lucrărilor scrise a tipurilor de itemi din cadrul examenelor naționale, organizarea unor simulări la nivelul școlii,  organizarea de ședințe cu părinții în vederea realizării unei consilieri și  orientări școlare și profesionale corecte).

              În ceea ce privește pregătirea unităților de învățământ preuniversitar pentru începerea anului școlar 2017-2018, s-au discutat aspecte precum: realizarea planului de școlarizare, situația autorizațiilor sanitare și de securitate la incendiu, măsuri de curățenie și  igienizare, măsuri de asigurare a siguranței elevilor, asigurarea de combustibil solid pentru sezonul rece, existența unor proiecte privind îmbunătățirea infrastructurii școlare, asigurarea de manuale și de rechizite școlare etc.

              Conform graficului întocmit de către I.S.J. Mehedinți ședintele tehnice vor continua cu unitățile școlare din zona Strehaia, Dr. Tr. Severin,  Cujmir, Orșova și Baia de Aramă.

BIROUL DE COMUNICARE

DSC03452

DSC03453

DSC03460

DSC03473

DSC03475

 DSC03465  

DSC03516

DSC03481

DSC03482

DSC03483

DSC03486

DSC03493

  DSC03497

DSC03501

DSC03508

 DSC03480

 DSC03511

DSC03532

DSC03533

DSC03534

DSC03537

DSC03540

DSC03542

DSC03544

DSC03552

DSC03554

  DSC03566

DSC03576

DSC03573

DSC03582

DSC03583

 DSC03595

DSC03596

DSC03605

DSC03606

DSC03608

DSC03611

DSC03614

DSC03624

 

 

 

 

                             

Data publicării: 25.07.2017     

 Comunicat de presă

 

Astăzi, 25.07.2017, pe portalul titularizare.edu.ro, la centrul de concurs Colegiul Național ”Traian” și pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean Mehedinți s-au afișat rezultatele finale la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar.

În urma soluționării celor 73 de contestații depuse, rata notelor peste 7 sau egale cu 7 obținute de candidații din județul Mehedinți, care au susținut proba scrisă a concursului național pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar este de 30,18 %. Procentul notelor între 5,00 și 6,99 a fost de  de 30,55 %  iar a celor mai mici de 5 a fost de 39,27 %. Totodată, s-a înregistrat și o notă de 10.

Reamintim că la proba scrisă din cadrul concursului național pentru ocuparea a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar s-au prezentat 362 de candidați. 84 de candidați s-au retras din concurs din motive personale, în conformitate cu prevederile metodologiei, un număr de 2 candidați au fost eliminați pentru fraudă, iar o lucrare a fost anulată la Centrele de Evaluare.

Repartizarea pe posturi titularizabile (angajare pe perioadă nedeterminată) a candidaților care au obținut note peste 7 sau egale cu 7 atât la proba scrisă, cât și la proba practică/inspecția specială la clasă în profilul postului va avea loc miercuri, 26 iulie 2017, în ședință de repartizare organizată de inspectoratul școlar.

La nivelul județului Mehedinți, pentru concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar, sesiunea 2017, au fost publicate 7 posturi didactice/catedre vacante pentru angajare pe perioadă nederminată, respectiv 436 pentru angajare pe perioadă determinată (136 în mediul urban și 300 în mediul rural).

BIROUL DE COMUNICARE

Data publicării: 21.07.2017     

 Comunicat de presă

 În conformitate cu graficul de desfășurare a examenelor de certificare a calificării profesionale a absolvenților din învățământul profesional și tehnic preuniversitar în anul școlar 2016-2017, aprobat prin OMENCȘ nr. 5078/31.08.2016, în perioada 24-27 iulie 2017 va avea loc examenul de certificare a calificării profesionale a absolvenților din învățământul profesional cu durata de 3 ani.

La nivelul județului Mehedinți au fost constituite un număr de 6 centre de examen (Colegiul Tehnic de Transporturi Auto Dr. Tr. Severin, Colegiul Tehnic ”Decebal” Dr. Tr. Severin, Colegiul Tehnic ”Dierna” Orșova, Liceul Tehnologic ”Tudor Vladimirescu” Șimian, Liceul Tehnologic Halînga, Liceul Tehnologic ”Matei Basarab” Strehaia), la care sunt înscriși un număr de 98 de candidați.

Examenul cuprinde 2 probe: probă practică și o probă orală. Proba practică constă în realizarea unui produs /subansamblu/serviciu sau executarea unor operații specifice calificării pentru care se suține examen. Proba orală constă în prezentarea de către candidat a produsului/subansamblului/serviciului/operațiilor specifice realizate în cadrul probei practice și este complementară probei practice.

Afișarea rezultatelor finale la examenul de certificare a calificării profesionale a absolvenților învățământului profesional – nivelul 3 de calificare este programată pentru ziua de 28 iulie 2017.

Inspectoratul Școlar Județean Mehedinți mulțumește tuturor cadrelor didactice implicate în organizarea acestui examen și urează succes tuturor candidaților înscriși.

BIROUL DE COMUNICARE

Data publicării: 16.07.2017     

 Comunicat de presă

  Astăzi,  16.07. 2017, la sediul Inspectoratului Școlar Județean Mehedinți, str. Decebal, nr. 23, Dr. Tr. Severin, a avut loc tragerea la sorți în vederea selecției  supraveghetorilor pentru proba scrisă a concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar și instruirea membrilor celor cinci comisii de concurs  constituite la nivelul județului Mehedinți.

Pentru cele 51 funcții vacante de director și 9 de director adjunct din unitățile de învățământ din județul Mehedinți, au fost înscrise și validate 74 de candidaturi (56 pentru funcții de director și 18 pentru funcții de directori adjuncți).

Proba scrisă va avea loc în data de 17.07.2017, la Colegiul Național Pedagogic ”Șt. Odobleja”, str. Crișan, nr. 48, Dr. Tr. Severin, începând cu ora 9:00 și durează maxim 90 de minute. 

Accesul candidaților în săli se va face în intervalul orar 8:00 – 8:30 pe baza buletinului, cărții de identitate, permisului auto sau pașaportului iar membrii comisiilor de concurs și observatorii desemnați se vor prezenta la centrul special în intervalul 10:00 -10:15.

În conformitate cu Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar, aprobată prin OMEN nr. 3969/30.05.2017, modificată prin OMEN nr. 4068/15.06.2017, probele de evaluare a curriculum-ului vitae și de interviu se vor desfășura în perioada 19. 07.2017 – 31.07.2017, conform graficului elaborat de către I.S.J. Mehedinți.

Inspectoratul Școlar Județean Mehedinți mulțumește tuturor persoanelor implicate în organizarea și desfășurarea  concursului și urează mult succes candidaților pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din instituțiile de învățământ preuniversitar !

BIROUL DE COMUNICARE

Data publicării: 18.07.2017     

 Comunicat de presă

 

 Astăzi, 18.07.2017, pe portalul titularizare.edu.ro, la centrul de concurs Colegiul Național ”Traian” și pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean Mehedinți s-au afișat rezultatele, înainte de depunerea contestațiilor, la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar.

La proba scrisă din cadrul concursului național pentru ocuparea a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar s-au prezentat 362 de candidați. 84 de candidați s-au retras din concurs din motive personale, în conformitate cu prevederile metodologiei, un număr de 2 candidați au fost eliminați pentru fraudă, iar o lucrare a fost anulată la Centrele de Evaluare.

Rata notelor peste 7 sau egale cu 7 (înainte de depunerea contestațiilor) obținute de candidații din județul Mehedinți, care au susținut proba scrisă a concursului național pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar este de 27,64 %. Procentul notelor între 5,00 și 6,99 este de 30,91 %.

Contestațiile se înregistrează la sediul Inspectoratului Școlar Județean Mehedinți, str. Decebal, nr. 23, Dr. Tr. Severin, în zilele de 18 iulie, până la orele 21:00, respectiv 19 iulie, până la orele 15:00. Rezultatele finale se vor afișa în data de 25 iulie iar repartizarea candidaților pentru angajare pe perioadă nedeterminată se realizează în ședință organizată de inspectoratul școlar în data de 26 iulie 2017.

Precizăm că pentru angajare pe perioadă nedeterminată (titularizare), candidații trebuie să obțină minim nota 7 atât la proba scrisă, cât și la proba practică/inspecția specială la clasă în profilul postului.

Pentru concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar, sesiunea 2017, au fost publicate 7 posturi didactice/catedre vacante pentru angajare pe perioadă nederminată, respectiv 436 pentru angajare pe perioadă determinată.

BIROUL DE COMUNICARE

Data publicării: 10.07.2017     

Comunicat de presă

Rezultatele finale înregistrate în sesiunea iunie-iulie a examenului de Bacalaureat 2017, după soluționarea contestațiilor, indică o rată de promovare de 61,17 %, în creștere cu 1,95 % față de rata de promovare generată de rezultatele inițiale (59,22 %).

Prin urmare, numărul total de candidați care au promovat examenul de Bacalaureat în sesiunea iunie-iulie 2017 este de 1008, cu 32 mai mulți față de numărul înregistrat după prima afișare a rezultatelor (976).

Au fost depuse 578 de contestații: la Limba și literatura română-proba Ea) – 220 de contestații, la proba obligatorie a profilului–proba Ec) – 182 de contestații și la proba la alegere a profilului și specializării-proba Ed) - 176 de contestații. În medie, rata de admitere a contestațiilor la cele trei probe este de de 62,8 %.

Din totalul celor 1807 de candidați înscriși, s-au prezentat 1648 de candidați. Au absentat 159 de candidați, în timp ce 639 de candidați au fost respinși. La Colegiului Național Pedagogic ”Șt. Odobleja”  s-a înregistrat și o medie de 10, obținută de un candidat.

Inspectoratul Școlar Județean Mehedinți felicită candidații care au promovat examenul de Bacalaureat și urează mult succes celor care participă la admiterea  în instituțiile de învățământ superior.

BIROUL DE COMUNICARE