Adresa nr.273/15.01.2018

Data publicării: 15.01.2018     

 Comunicat de presă

               

În conformitate cu art. 2 din OMEN 3382/24.02.2017 privind structura anului școlar 2017-2018 și art. 9 din OMENCȘ 5.079/31.08.2016 privind Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, Inspectoratul Școlar Județean Mehedinți anunță reluarea cursurilor, începând cu luni, 15.01.2018, pentru unitățile de învățământ preuniversitar din județul Mehedinți.

Astfel, după încheierea vacanței de iarnă, cei aproximativ 38.000 de preșcolari și elevi înscriși în  unitățile școlare cu personalitate juridică și structurile subordonate acestora din județul nostru vor reveni la școală.

 Primul semestru  al anului școlar 2017-2018  se va încheia în data de vineri, 2 februarie 2018.

În perioada 15-31 ianuarie 2018  Inspectoratul Școlar Județean Mehedinți va demara o inspecție tematică în unitățile de învățământ, având ca obiectiv verificarea exercitării atribuțiilor manageriale în vederea desfășurării procesului instructiv-educativ în condiții optime.

BIROUL DE COMUNICARE

Data publicării: 22.12.2017     

 Comunicat de presă

 Bucurie și emoție la sediul Inspectoratului Școlar Județean Mehedinți unde în săptămâna 18 – 22 decembrie 2017,  au răsunat glasurile cristaline ale colindătorilor, care au susținut programe artistice alcătuite din colinde tradiționale românești și cântece de Crăciun.

Oaspeții au fost elevi și preșcolari de la 18 unități de învățământ, însoțiți de părinți și cadre didactice, precum și ansamblul ”Bordeiașul” sub îndrumarea doamnei Georgeta Corlan Enache de la Palatul Copiilor, filiala Baia de Aramă.

În numele Inspectoratului Școlar Județean Mehedinți, doamna Inspector Școlar General Mirela Pintea Enea a multumit copiilor și cadrelor didactice îndrumătoare pentru frumosul program prezentat, urând tuturor un Crăciun Fericit și un An nou plin de împliniri.

BIROUL DE COMUNICARE

20171218 111317

20171219 093546

20171222 130546

20171222 131000

20171222 131303

 

 

 

 

 

Data publicării: 29.11.2017

Comunicat de presă

Având în vedere afirmaţiile doamnei deputat Alina Teiș apărute în spaţiul public, Inspectoratul Şcolar Judeţean Mehedinţi aduce la cunoştinţă următoarele:
În urma acțiunilor de control ale Ministerului Educației Naționale din septembrie 2015 și aprilie 2016, la Inspectoratul Școlar Județean Mehedinți nu s-a înregistrat nici un raport/act/adresă care să constate gravele afirmații făcute de doamna deputat Alina Teiș, precum: ”Se confirmă că au fost numiți în funcții de conducere cadre didactice care nu întruneau condițiile prevăzute de lege” sau ”Se confirmă că unele documente existente la dosarul de înscriere la concursul pentru ocuparea funcției de Inspector Școlar General, nu sunt susținute de documente. Corpul de Control nu are competența pentru a se pronunța asupra originalității unor articole științifice depuse la dosar de ISG Mirela Pintea-Enea”.
În calitate de Inspector Şcolar General al I.Ş.J. Mehedinţi, doamna profesor Mirela Pintea-Enea a coordonat concursurile de ocupare a funcţiilor vacante de director/director adjunct, în unităţile de învăţământ preuniversitar din judeţul Mehedinţi. Numirile în funcţiile de conducere (director/director adjunct) s-au realizat în conformitate cu OMENCȘ nr. 5080/31.08.2016 și OMEN nr. 3969/30.05.2017, modificat prin OMEN nr. 4068/15.06.2017, în urma validării dosarelor de înscriere şi a rezultatelor obținute de către candidați.
La proba scrisă din data de 12.10.2016, la concursul de directori s-au înregistrat erori în procesul de evaluare a foilor de răspuns la testul grilă, situație remediată în timpul probelor de concurs astfel încât să nu afecteze rezultatele finale ale candidaților. Concursul de directori desfășurat în județul Mehedinți a fost monitorizat pe întreaga perioadă de reprezentanți ai Ministerului Educației Naționale.
Facem precizarea că Prefectul judeţului Mehedinţi a chemat în judecată I.S.J. Mehedinți pentru anularea actului administrativ cu caracter individual ”Decizia nr. 1074/21.12.2016” emisă de inspector școlar general Mirela Pintea-Enea, privind numirea domnului Florescu Daniel Constantin în funcția de director la Școala Gimnazială ”Constantin Trușcă” Pătulele, acțiune respinsă în instanță ca fiind ”inadmisibilă”.
În conformitate cu OMEN nr. 5557/07.10.2011, cu modificările și completările ulterioare, dosarele de înscriere ale candidaților la concursul pentru ocuparea funcției de Inspector Școlar General la I.S.J. Mehedinți au fost depuse la inspectorul școlar pentru managementul resurselor umane, au fost înregistrate și nu au fost consemnate motive de respingere. Dosarele candidaților au fost vizate de consilierul juridic din cadrul I.S.J. Mehedinți și au fost depuse la Direcția generală management, resurse umane și rețea școlară din cadrul Ministerului Educației Naționale.
Inspectorul Școlar General Mirela Pintea-Enea este cadru didactic titular în învățământul preuniversitar de stat cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată din anul 2007. Urmare a detașării / numirii doamnei profesor Mirela Pintea-Enea la I.S.J. Mehedinți, catedra pe care este titulară a fost rezervată. Conform art. 16, alin. (1) din Codul Muncii, obligaţia încheierii contractului individual de muncă în formă scrisă revine angajatorului.
Inspectoratul Școlar Județean Mehedinţi a accesat proiecte cu fonduri structurale astfel încât toate persoanele implicate în implementarea activităţilor au fost remunerate în urma îndeplinirii responsabilităţilor asumate prin contracte individuale de muncă.
Între Inspectoratul Școlar Județean Mehedinţi şi autorităţile administraţei publice locale şi judeţene există o permanentă colaborare interinstituţională.
În ceea ce priveşte fundamentarea cifrei de şcolarizare şi acordarea avizului conform privind reţeaua şcolară pentru anul școlar 2017-2018, acesta s-a realizat în conformitate cu OMENCȘ nr. 5777/22.11.2016.
Regretăm faptul că doamna profesor Alina Teiș nu a solicitat un punct de vedere oficial de la reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Mehedinţi față de aspectele pe care le-a prezentat în spațiul public într-o manieră tendențioasă, nedocumentată, care aduce prejudicii de imagine nejustificate instituției noastre.

BIROUL DE COMUNICARE AL I.Ș.J. MEHEDINȚI

 

 

Data publicării: 05.12.2017     

 Comunicat de presă

Urmare a aparițiilor în mass-media locală și pe rețelele de socializare a unor informații referitoare la transferul unor elevi înscriși la Colegiul Național ”Traian”, Inspectoratul Școlar Județean Mehedinți va efectua un control, în perioada 06.12.2017 – 08.12.2017, la Colegiul Național ”Traian” Dr. Tr. Severin în vederea verificării respectării prevederilor legale în baza cărora s-au realizat transferurile elevilor la nivelul claselor a IX-a, în anul școlar 2017-2018.

BIROUL DE COMUNICARE

Data publicării: 21.11.2017     

 Comunicat de presă

 Având în vedere protocolul încheiat între Ministerul Educației Naționale, Ministerul Justiției, Consiliul Superior al Magistraturii, Înalta Curte de Casație și Justiție și Ministerul Public, privind educația juridică în școli, în săptămâna 13-17 noiembrie 2017 s-au desfășurat activități de educație juridică în unitățile școlare din județul Mehedinți.

Din partea Tribunalului Mehedinți au răspuns invitației doamnele judecător Mudava Narcisa Mihaela și Bordea Magdalena Lucia iar din partea Parchetului de pe lângă Tribunalul Mehedinți au participat doamnele procuror șef secție judiciară Herciu Carmen și procuror Sișman Lavinia.

Activitățile s-au desfășurat la unitățile de învățământ Colegiul Național ”Gh. Țițeica” (cls. VIII B, X A, X E, XI A, XI D, XII A), Colegiul Național ”Traian” (cls. VI A, VII A), Colegiul Național Pedagogic ”Șt. Odobleja” (cls. IV A, IV B, VII A, VIII B, XI A, XI C, XI G), Colegiul Național Economic ”Th. Costescu” (cls. IX A, X B, XII A), Școala Gimnazială ”Alice Voinescu” (cls. IV A), Școala Gimnazială nr. 14 (IV C, VII A, VIII A), Liceul de Arte ”I. St. Paulian” (cls. VIII A, cls. VIII B, X, XI), Colegiul Tehnic ”Decebal” (cls. XII A), Școala Gimnazială nr. 6 (cls. VIII A, VIII B), fiind implicați în total un număr de 812 elevi.

            Tematica abordată în domenii de interes atât general, precum: violența, violența în familie, riscurile utilizării internetului, noțiunile elementare privind drepturile omului și libertățile fundamentale, cât și specific, precum: responsabilități dobândite odată cu majoratul, libertatea de expresie, prevenirea consumului de droguri sau a corupției, au corespuns necesității promovării statului de drept, a democrației în rândul tinerelor generații prin comunicarea de noțiuni de educație juridică adaptate la nivelurile de învățământ primar, secundar și liceal, într-o manieră atractivă care să conțină informații relevante pentru elevi și profesori.

BIROUL DE COMUNICARE

20171114 101752

20171114 101800

20171114 121802

20171114 121835

20171115 101146

20171117 111959