Data publicării: 30.06.2017     

 Comunicat de presă

              Astăzi, 30.06.2017, s-au afișat la sediile unităților de învățământ și pe site-ul evaluare.edu.ro, rezultatele finale la Evaluarea Națională pentru elevii clasei a VIII-a.

             Astfel, în urma soluționării contestațiilor, situația statistică relevă faptul că 68,15 % din totalul elevilor participanți la examenul de Evaluare Națională pentru absolvenții de clasa a VIII-a au obținut medii peste 5, în creștere față de rezultatele anului școlar precedent când s-a înregistrat un procent de 64,91 %.

            Pe tranșe de medii, cele mai multe (15 %) sunt cuprinse în intervalul 7-7,99. De asemenea, un număr de 184 elevi au obținut medii cuprinse între 9-9,99 (10,47 %).

            Menționăm faptul că media de admitere pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a de liceu a absolvenților învățământului gimnazial se calculează ca medie ponderată între media generală la evaluarea națională susținută de absolvenții clasei a VIII-a, care are o pondere de 80 %, și media generală de absolvire a claselor a V-a –a VIII-a, care are o pondere de 20 % în calculul mediei de admitere.

            Inspectoratul Școlar Județean Mehedinți mulțumește tuturor persoanelor implicate în organizarea și desfășurarea examenului de Evaluare Națională și urează succes elevilor în perioada următoare, de admitere în învățământul liceal și profesional 2016-2017.

 

BIROUL DE COMUNICARE