Data publicării: 16.07.2017     

 Comunicat de presă

  Astăzi,  16.07. 2017, la sediul Inspectoratului Școlar Județean Mehedinți, str. Decebal, nr. 23, Dr. Tr. Severin, a avut loc tragerea la sorți în vederea selecției  supraveghetorilor pentru proba scrisă a concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar și instruirea membrilor celor cinci comisii de concurs  constituite la nivelul județului Mehedinți.

Pentru cele 51 funcții vacante de director și 9 de director adjunct din unitățile de învățământ din județul Mehedinți, au fost înscrise și validate 74 de candidaturi (56 pentru funcții de director și 18 pentru funcții de directori adjuncți).

Proba scrisă va avea loc în data de 17.07.2017, la Colegiul Național Pedagogic ”Șt. Odobleja”, str. Crișan, nr. 48, Dr. Tr. Severin, începând cu ora 9:00 și durează maxim 90 de minute. 

Accesul candidaților în săli se va face în intervalul orar 8:00 – 8:30 pe baza buletinului, cărții de identitate, permisului auto sau pașaportului iar membrii comisiilor de concurs și observatorii desemnați se vor prezenta la centrul special în intervalul 10:00 -10:15.

În conformitate cu Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar, aprobată prin OMEN nr. 3969/30.05.2017, modificată prin OMEN nr. 4068/15.06.2017, probele de evaluare a curriculum-ului vitae și de interviu se vor desfășura în perioada 19. 07.2017 – 31.07.2017, conform graficului elaborat de către I.S.J. Mehedinți.

Inspectoratul Școlar Județean Mehedinți mulțumește tuturor persoanelor implicate în organizarea și desfășurarea  concursului și urează mult succes candidaților pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din instituțiile de învățământ preuniversitar !

BIROUL DE COMUNICARE