Data publicării: 21.07.2017     

 Comunicat de presă

 În conformitate cu graficul de desfășurare a examenelor de certificare a calificării profesionale a absolvenților din învățământul profesional și tehnic preuniversitar în anul școlar 2016-2017, aprobat prin OMENCȘ nr. 5078/31.08.2016, în perioada 24-27 iulie 2017 va avea loc examenul de certificare a calificării profesionale a absolvenților din învățământul profesional cu durata de 3 ani.

La nivelul județului Mehedinți au fost constituite un număr de 6 centre de examen (Colegiul Tehnic de Transporturi Auto Dr. Tr. Severin, Colegiul Tehnic ”Decebal” Dr. Tr. Severin, Colegiul Tehnic ”Dierna” Orșova, Liceul Tehnologic ”Tudor Vladimirescu” Șimian, Liceul Tehnologic Halînga, Liceul Tehnologic ”Matei Basarab” Strehaia), la care sunt înscriși un număr de 98 de candidați.

Examenul cuprinde 2 probe: probă practică și o probă orală. Proba practică constă în realizarea unui produs /subansamblu/serviciu sau executarea unor operații specifice calificării pentru care se suține examen. Proba orală constă în prezentarea de către candidat a produsului/subansamblului/serviciului/operațiilor specifice realizate în cadrul probei practice și este complementară probei practice.

Afișarea rezultatelor finale la examenul de certificare a calificării profesionale a absolvenților învățământului profesional – nivelul 3 de calificare este programată pentru ziua de 28 iulie 2017.

Inspectoratul Școlar Județean Mehedinți mulțumește tuturor cadrelor didactice implicate în organizarea acestui examen și urează succes tuturor candidaților înscriși.

BIROUL DE COMUNICARE