Data publicării: 11.08.2017     

 Comunicat de presă

În conformitate cu graficul de desfăşurare a examenelor de certificare a  calificării profesionale a absolvenţilor din învăţământul profesional şi tehnic preuniversitar în anul şcolar 2016-2017, aprobat prin OMENCŞ 5078/31.08.2016, în perioada 16-23 august 2017  va avea loc examenul de certificare a  calificării profesionale a absolvenţilor învăţământului postliceal - nivelul 5 de calificare, calificarea profesională  ”asistent medical generalist”, sesiunea august 2017.

La nivelul judeţului Mehedinţi au fost constituite două centre de examen: Şcoala Postliceală Sanitară Dr.Tr.Severin şi Şcoala Postliceală Sanitară ”Gh. Ţiţeica” Dr.Tr.Severin în cadrul cărora s-au înscris un număr de 209 candidaţi.

Examenul de certificare constă intr-o probă practică, ce se va desfăşura în perioada 16-17 august, o probă scrisă în data de 18 august, urmând ca după afişarea rezultatelor la proba scrisă şi soluţionarea eventualelor contestaţii, să aibă loc  susţinerea  proiectului în perioada 22-23 august. Rezultatele finale vor fi afişate în data de 24 august 2017.

Inspectoratul Școlar Județean Mehedinți mulțumește cadrelor didactice implicate în organizarea acestui examen și urează succes tuturor candidaților înscriși.

BIROUL DE COMUNICARE