Data publicării: 28.09.2017     

Comunicat de presă

Joi, 28 septembrie 2017, începând cu ora 10.00, în sala de ședințe a Colegiului Tehnic ”Decebal” din Drobeta Turnu Severin, a avut loc întâlnirea  cu directorii unităților de învățământ din județul Mehedinți, la care au fost invitati reprezentanți ai I.J.J. Mehedinți, I.P.J. Mehedinți, I.S.U. ”Drobeta”, DSP Mehedinti , F.N.A.P.I.P – filiala Mehedinți,  C.P.E.C.A. Mehedinți  și  USLI.

Ordinea de zi stabilită pentru şedinţa de lucru a cuprins următoarele aspecte :

  1. Comunicări ale reprezentanților P.J. Mehedinți, I.J.J. Mehedinți, I.S.U. ”Drobeta”, F.N.A.P.I.P – filiala Mehedinți, C.P.E.C.A. Mehedinți, cu privire la asigurarea siguranței elevilor în mediul școlar;
  2. Prezentarea ”Raportului privind Starea Învățământului Mehedințean pentru anul școlar 2016-2017”;
  3. Noutăţi ale Ministerului Educaţiei Naţionale pentru anul şcolar 2017-2018;
  4. Comunicări ale inspectorilor școlari;
  5. Diverse

Atât din partea I.J.J. Mehedinți, prin domnul colonel Zanfir Adrian, cât și din partea I.P.J. Mehedinți prin domnul comisar-șef Ștefan Bibu și domnul subcomisar de poliție Buliga Adrian, s-a subliniat importanța creșterii gradului de siguranță din mediul școlar și prevenirea delicvenței juvenile în incinta și în zonele adiacente ale unităților de învățământ, printr-o colaborare eficientă cu cadrele didactice care desfășoară serviciul pe școală, asigurarea pazei umane, utilizarea semnelor distinctive, prin participarea polițiștilor de proximitate la orele de dirigenție, prin derularea unor activități educative comune etc.

Din partea F.N.A.P.I.P – filiala Mehedinți,  doamna Cranta Gheorghița a solicitat ca la efectuarea unor controale comune inopinate în proximitatea unităților de învățământ și la unitățile de alimentație publică pentru prevenirea și combaterea absenteismului să fie implicați și reprezentanți din partea Asociațiilor de părinți.

Reprezentanții I.S.U. ”Drobeta” au prezentat stadiul obținerii de către unitățile de învățământ a autorizațiilor de securitate la incendiu și au reamintit faptul că, în conformitate cu prevederile Legii nr.146/2017 privind aprobarea O.G. nr. 17/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, termenul pentru obținerea autorizației de securitate la incendiu a fost prorogat până la data de 30 septembrie 2017. Pentru beneficiarii care depun până la data de 30 septembrie 2017 documentaţia pentru obţinerea autorizaţiei de securitate la incendiu sau au proiecte în avizare pentru finanţare sunt exceptaţi de la aplicarea amenzilor, dacă termenul de conformare nu depăşeşte 31 decembrie 2017.

Doamna Mădălina Caliujnai, coordonator  C.P.E.C.A. Mehedinți a prezentat cele 5 proiecte naționale de prevenire a consumului de droguri în mediul școlar care se vor implementa în anul școlar 2017-2018, în parteneriat cu structurile teritoriale ale M.E.N. și care se adresează categoriilor de vârstă din învățământul preșcolar, primar, gimnazial și liceal: ”Cum să creștem sănătoși!”, ”ABC-ul emoțiilor”, ”Necenzurat”, ”Fred goes net” și ”Mesajul meu antidrog”. Totodată, alături de aceste proiecte educative, se va desfășura și o campanie media de prevenire a consumului de canabis, sub sloganul ”#Pot Altfel!”

Domnul Inspector Școlar General Delegat, prof.  Marian Butușină a punctat importanța relației de colaborare dintre conducerea unităților de învățământ și  reprezentanții U.A.T. , în vederea  îmbunătățirii condițiilor materiale din școli. Totodată,  s-a solicitat corectitudine și promptitudine în ceea ce privește respectarea termenelor și a  raportărilor către I.S.J. Mehedinți  și desfășurarea unei  monitorizări continue, din partea directorilor unităților de învățământ,  în ceea ce privește  activitățile desfășurate la disciplinele de examen (Evaluarea Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a și examenul de Bacalaureat).

Domnul Inspector Școlar General Adjunct Cristian Harcău a prezentat:  OMEN nr. 4792/2017 privind organizarea și desfășurarea examenului de bacalaureat național, OMEN nr. 4793/2017 privind organizarea și desfășurarea Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, OMEN nr. 4794/2017  privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2018-2019, OMEN nr. 4814/2017 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a examenului național de definitivare în învățământ, OMEN nr. 4815/2017 privind aprobarea Calendarului de organizare și desfășurare a examenului național de definitivare și OMEN 4802/2017 pentru modificarea și completarea Metodologiei de organizare a Programului ”Școală după școală”, solicitând ca aceste acte normative să fie aduse la cunoștința cadrelor didactice în cadrul consiliilor profesorale.

BIROUL DE COMUNICARE

DSC03954

DSC03957

DSC03961

DSC03976

DSC03978

DSC03990

DSC04005

DSC04020