Joi, 16 noiembrie 2017, începând cu ora 10.00, în sala de ședințe a Colegiului Tehnic ”Decebal” din Drobeta Turnu Severin, a avut loc întâlnirea  cu directorii unităților de învățământ din județul Mehedinți.

Ordinea de zi stabilită pentru ședința de lucru a cuprins urmnătoarele aspecte:

  • Noutăți ale Ministerului Educației Naționale;
  • Informare privind aspectele constatate în urma efectuării inspecției tematice din luna octombrie 2017;
  • Informare privind Programele sociale care se află în derulare la nivelul I.S.J. Mehedinți (”Bani de liceu”, ”Burse profesionale”, ”Lapte și corn” etc.);
  • Prelucrarea O.M.E.N. nr. 5472/07.11.2017 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2018-2019;
  • Comunicări ale inspectorilor școlari;
  • Diverse

În deschidere, doamna Inspector școlar general Mirela Pintea-Enea a prezentat nota M.E.N. cu privire la crearea rețelei de resurse educaționale deschise (R.E.D.). Cadrele didactice pot propune materiale educaționale proprii, în format electronic, respectând legislația în vigoare privind proprietatea intelectuală/ dreptul de autor, urmând ca evaluarea și selecția resurselor să se realizeze la nivelul inspectoratelor școlare, în consiliile consultative de specialitate.

De asemenea, doamna Inspector școlar general a solicitat directorilor unităților de învățământ să promoveze inițiativa M.E.N. și  a Institutului de Științe ale Educației în vederea participării cadrelor didactice la consultarea națională privind regimul temelor pentru acasă prin completarea unui chestionar on-line organizat în perioada 7-20 noiembrie 2017.

Totodată, a fost prezentat O.M.E.N. nr. 5360/16.10.2017 privind aprobarea calendarului etapelor și acțiunilor pentru stabilirea cifrei de școlarizare în învățământul dual și în învățământul profesional pentru anul școlar 2018-2019, precum și a modelelor pentru avizarea de către Comitetul local de dezvoltare a parteneriatului social, Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic și unitatea administrativ-teritorială a Proiectului cifrei de școlarizare în învățământul dual și în învățământul profesional, precizându-se faptul că termenul până la care agenții economici pot transmite la C.N.D.I.P.T. solicitări de școlarizare în învățământul dual este de 17.11.2017.

În ceea ce privește aspectele constatate în urma efectuării inspecției tematice din luna octombrie 2017, doamna Inspector școlar general a solicitat directorilor unităților de învățământ să remedieze situațiile înregistrate în urma controlului tematic desfășurat în perioada respectivă. De asemenea, s-a insistat asupra implementării cu responsabilitate a programelor sociale derulate la nivel județean.

Doamna Inspector școlar general a recomandat directorilor unităților de învățământ să asigure cadrelor didactice și elevilor accesul la logistica necesară realizării materialelor didactice, a fișelor de lucru, a proiectelor și referatelor  și să inițieze/ dezvolte proiecte care să aibă ca obiective dotarea sălilor de clasă, a laboratoarelor și a cabinetelor cu resursă materială  necesară desfășurării unui proces instructiv-educativ de calitate.

Doamna Nicoleta Giurgi, consilier rețea școlară I.S.J. Mehedinți a prelucrat O.M.E.N. nr. 5472/07.11.2017, insistând ca să fie inițiate și desfășurate în timp util toate demersurile astfel încât rețeaua școlară de la nivelul județului Mehedinți să aibă sustenabilitate și să fie în concordanță cu datele recensământului realizat pentru grupele de vârstă 0-6 ani și clasa pregătitoare. 

Dezbateri în vederea fundamentării cifrei de școlarizare și reorganizării rețelei școlare pentru anul școlar 2018-2019 vor avea loc marți, 21.11.2017, în cadrul Consiliului consultativ al I.S.J. Mehedinți, ora 12:00, la care au fost invitați să participe și directorii unităților de învățământ liceal.

BIROUL DE COMUNICARE       

DSC04025

DSC04029

DSC04059

DSC04060

DSC04067

DSC04085

DSC04089

DSC04093

DSC04094

DSCN0286