Comunicat de presă

În conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare și desfășurare a evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a aprobată prin OMECTS nr. 4801/2010, completată cu prevederile OMEN nr. 4793/2017, astăzi, 9 iunie  2018, a avut loc la Colegiul Tehnic ”Decebal” Dr. Tr. Severin, ședința tehnică de instruire a Comisiei județene de Evaluare Națională din cadrul I.S.J. Mehedinți la care au participat președinții, persoanele de contact din centrele de examen desemnate la nivelul județului Mehedinți și cadrele didactice propuse pentru comisiile din centrul zonal de evaluare.

Domnul Inspector Școlar General delegat, președinte al Comisiei Județene de organizare a Evaluării Naționale 2018, prof. Marian-Ionel Butușină a insistat asupra desfășurării probelor de concurs cu respectarea  strictă a regulamentelor, metodologiilor și a procedurilor în vigoare.

Menționăm că anul acesta, ca și în cel precedent, lucrările scrise de la examenul de evaluare națională ale elevilor mehedințeni urmează să fie corectate într-un alt județ iar profesorii evaluatori din centrul de evaluare din Mehedinți urmează să evalueze, la rândul lor, lucrări venite din alt județ.

            Prima proba scrisă va avea loc în data de  11 iunie 2018 la limba și literatura româna, urmând ca în data de 13 iunie să se se desfășoare proba scrisă la matematică, probe la care vor participa un număr de aproximativ 2100 elevi în cele 63 unități de învățământ desemnate centre de examen.

            În data de 19 iunie vor fi afisate rezultatele (pâna la ora 12,00) iar eventualele contestații vor fi depuse între orele 14:00-20:00. Acestea vor fi soluționate în intervalul 20-22 iunie, urmând ca afișarea rezultatelor finale să aibă loc în data de 23 iunie 2018.

            Astfel, în conformitate cu anexa 2 la OMEN nr. 4794/2017, media de admitere, pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a de liceu a absolvenților învățământului gimnazial, se calculează ca medie ponderată între media generală la evaluarea națională susținută de absolvenții clasei a VIII-a, care are o pondere de 80 %, și media generală de absolvire a claselor a V-a –a VIII-a, care are o pondere de 20 % în calculul mediei de admitere.

Inspectoratul Școlar Județean Mehedinți mulțumește tuturor cadrelor didactice care au ales să sprijine organizarea acestui examen prin înscrierea în cadrul comisiilor din centrele de examen și evaluare și urează succes elevilor înscriși la evaluarea națională pentru absolvenții clasei a VIII-a.

BIROUL DE COMUNICARE