Comunicat de presă

              Astăzi, 24.07.2018, atât la centrul de examen Colegiul Tehnic ”Lorin Sălăgean” Dr. Tr. Severin, cât și online, pe site-ul definitivat.edu.ro, s-au afișat rezultatele, înainte de depunerea contestaților, obținute de candidații înscriși la examenul național de definitivare în învățământ, sesiunea 2018.

              În conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului național de definitivare în învățământ, aprobată prin OMEN nr. 4814/2017, din totalul de 108 candidați validați pentru examen, au participat la proba scrisă un număr de 97 persoane, 11 candidați au absentat iar 18 s-au retras pe perioada desfășurării probei.

              În urma evaluării celor 79 de lucrări scrise în Centrele de Evaluare din țară au fost admiși 59 de candidați iar 20 au fost respinși. Astfel, procentul notelor peste 8 obținute de candidații din județul nostru la examenul național de definitivare în învățământul preuniversitar este de 74,68 %. Comparativ cu sesiunea de anul trecut, organizată în luna aprilie 2017, se constată o creștere de 8,01 % (procentul înregistrat în anul anterior - 66,67 %).

              Nota este calculată pe baza unei formule ce include notele de la inspecțiile de specialitate, nota acordată pentru portofoliul profesional personal (30 %)  și nota la proba scrisă (70 %).

              Perioada alocată depunerii contestațiilor este 24.07.2018 - 25.07.2018 (până la orele 14:00), la centrul de examen Colegiul Tehnic ”Lorin Sălăgean” Dr. Tr. Severin, urmând ca rezultatele finale să fie afișate în data de 27.07.2018.

              Cadrele didactice promovate  dobândesc dreptul de practică în învăţământul preuniversitar, acesta fiind, de altfel, şi obiectivul acestui examen naţional. Prin dobândirea definitivării în învățământ, cadrul didactic depășește stadiul de debutant şi poate intra pe o rută  de profesionalizare ascendentă, având dreptul de a deveni titular în sistemul de învățământ preuniversitar și de a participa ulterior la susținerea examenelor pentru obținerea gradelor didactice.

BIROUL DE COMUNICARE