Joi, 29 noiembrie  2018, începând cu ora 9.00, în sala de ședințe a Colegiului Tehnic „Decebal” din Drobeta Turnu Severin, a avut loc întâlnirea cu directorii unităților de învățământ din județul Mehedinți, la care au participat ca invitați: vicepreședintele Consiliului Județean – domnul Ionică Negru, primarul municipiului Drobeta Turnu Severin – domnul Marius Screciu, viceprimarul municipiului – domnul Daniel Cîrjan și reprezentantul părinților, vicepreședintele FNAP IP – Gheorghița Cranta.

Ordinea de zi stabilită pentru şedinţa de lucru a cuprins următoarele aspecte:

  1. Informări cu privire la aplicarea și respectarea documentelor legislative;
  2. Prezentarea concluziilor inspecției tematice desfășurate în perioada 08.10.2018 – 31.10. 2018;
  3. Prelucrarea O.M.E.N. 5253/2018, referitor la Metodologia privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru anul școlar 2019-2020;
  4. Prelucrarea metodologiilor, calendarelor și procedurilor pentru evaluări și examene naționale – 2019;
  5. Prezentarea O.M.E.N. 5460/11.11. 2018 – Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar, pentru anul școlar 2019-2020;
  6. Programul de perfecționare prin cercurile pedagogice – semestrul I;
  7. Lansarea ofertei de formare C. C. D. Mehedinți;
  8. Informări ale inspectorilor școlari.

S-au impus atenției, cu precădere, fundamentarea cifrei de școlarizare și  fondurile prin care trebuie asigurate condiții optime în școli, inclusiv lucrări de reabilitare. S-au dezbătut aspecte referitoare la încălzirea unităților de învățământ din județ și s-au adus clarificări privind implementarea programului „Laptele și cornul”. De asemenea, directorii unităților de învățământ au fost informați cu privire la proiecte ce presupun consultații oftalmologice și stomatologice gratuite pentru elevii din municipiu și organizarea unei gale de excelență pentru elevii cu rezultate deosebite. Liderul de sindicat, domnul Zoican Ion, a supus atenției și aspecte care țin de creșterile salariale din învățământ și de modificarea planurilor-cadru.

Doamna Inspector Școlar General, Mirela Pintea Enea, a atras atenția cu privire la obligativitatea directorilor și a tuturor cadrelor didactice de a studia ordinele și metodologiile pentru examenele naționale, dorindu-se ca în acest an școlar, promovarea la nivel de județ să crească cu cel puțin 5%.

Biroul de presă ISJ Mehedinți

IMG 20181129 WA0006

IMG 20181129 WA0007