Inspectoratul Școlar Județean Mehedinți va implementa în perioada 14 septembrie 2020-13 septembrie 2022 proiectul ,,PRACTIC – Practica la locul de muncă, poartă deschisă spre angajare’’, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. Proiectul își propune creșterea ratei de participare a elevilor din învățământul profesional și post-liceal la programe de învățare la locul de muncă în scopul îmbunătățirii perspectivelor de inserție pe piața muncii, cu accent pe sectoare economice cu potențial competitiv și din domenii de specializare inteligentă.

În cadrul proiectului vor fi selectați 181 elevi din învățământul secundar și terțiar (ISCED 3-4, nivel de calificare 3, 4, 5) din 3 unități de învățământ din Drobeta Turnu-Severin: Colegiul Tehnic de Transporturi Auto, Colegiul Economic „Theodor Costescu” și Școala Postliceală Sanitară. Aceștia vor beneficia de servicii de consiliere și orientare profesională, stagii de practică la agenți economici și în firme de exercițiu ce vor fi înființate în cadrul proiectului.

Implementarea proiectului va aduce beneficii însemnate atât pentru elevii implicați direct în activitățile proiectului cât și pentru comunitățile județului. Astfel:

  • Fiecare din cei 181 elevi va primi o subvenție de 70 RON/lună timp de 16 luni, cu condiția participării la activitățile proiectului.
  • Toți elevii din grupul țintă vor fi sprijiniți prin servicii de consiliere și orientare profesională și cel puțin 140 dintre ei vor certificați.
  • Se vor încheia 4 parteneriate noi între școli și agenți economici.
  • La finalul stagiilor de practică se vor organiza 6 concursuri în cadrul cărora vor fi oferite 30 premii (700 RON premiul I, 500 RON premiul II, 250 RON premiul III și 2 mențiuni a câte 100 RON pentru fiecare concurs).
  • 30 elevi din proiect vor fi sprijiniți să participe la activitățile celor 2 firme de exercițiu înființate în proiect, la finalul cărora se va organiza un târg de firme de exercițiu la care vor fi invitate alte 4 firme. Târgul va avea un concurs cu premii.
  • Nu în ultimul rând, pentru a crește impactul măsurilor asupra altor comunități din județ, se vor organiza 8 caravane de informare cu tema instruirea practică, beneficii și oportunități și 8 caravane de informare despre importanța consilierii și orientării profesionale în alegerea viitoarei meserii.

Prin activitățile sale, proiectul PRACTIC contribuie la creșterea indicatorilor de rezultat ai Programului Operațional Capital Uman, și anume: 140 elevi certificați, dintre care 40 își găsesc un loc de muncă și 20 urmează studii sau cursuri de formare după terminarea activităților în proiect.

Persoana de contact: Cotoroianu Aurelia (Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.)