Vă rugăm să distribuiţi cadrelor didactice din învăţământul preşcolar-educatoare următoarele documente:

  1. Curriculumul pentru educaţie timpurie, aprobat prin OMEN nr. 4694/02.08.2019;
  2. Suportul pentru explicitarea curriculumului pentru educaţie timpurie;
  3. Precizări privind noul curriculum pentru educaţie timpurie.

Informare Legea FCG