Rezultatele finale ale candidaților înscrişi la interviul pentru ocuparea prin detaşare în interesul învăţământului a funcţiei de director

DESCARCA

Tabel nominal candidati înscrişi la interviul pentru ocuparea prin detaşare în interesul învăţământului a funcţiei de director

DESCARCA

 Nota Ministerului Educaţiei Naţionale nr. 1836/DGMP/04.08.2017 privind numirea, în anul şcolar 2017-2018, prin detașare în interesul învățământului în funcţiile de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ rămase vacante după concurs.

DESCARCA

Anunţ Important

În atenţia candidaţilor declaraţi "Promovat" în cadrul concursului pentru ocuparea funcţiilor de director / director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar

DESCARCĂ ANUNT

REZULTATE FINALE

Posturi vacante de director și director adjunct în județul Mehedinți

DESCARCA

Analiza Curriculum Vitae al candidatilor

Comisia 1; Comisia 2Comisia 3; Comisia 4; Comisia 5

Proba de interviu

Comisia 1; Comisia 2Comisia 3;  Comisia 4; Comisia 5

Rezultate inainte de contestatii

Comisia 1Comisia 2; Comisia 3Comisia 4; Comisia 5, Comisia 5

Rezultate contestatii

Contestatii 25.07.2017

 ERATA

Candidații pot contesta punctajul acordat  la  oricare din probele de concurs. Contestațiile se depun la Inspectoratul Școlar Județean Mehedinti,  în termen de cel mult 48 de ore de la afișarea rezultatelor la ultima probă (proba C – interviu), conform art.21 alin.3 din OMEN  nr.3969/2017.