11 martie - “Ziua Națională a Meseriilor

În perioada 22 februarie- 26 martie 2021, la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ liceal care are ofertă educaţională pentru învăţământul profesional/dual în anul şcolar 2021-2022, se desfăşoară acţiunea ,,Săptămâna meseriilor”, în cadrul căreia se vor organiza următoarele acţiuni, în conformitate cu planul de activități elaborat de fiecare unitate de învățământ.

-          promovarea învăţământului profesional şi tehnic, în general, şi a modului de organizare şi funcţionare a învăţământului profesional/dual, în special, informare privind condiţiile în care elevii pot avea acces la învăţământul profesional/dual şi beneficiile acestor forme de pregătire profesională;

-          consilierea elevilor din clasa a VIII-a cu privire la oportunitatea continuării studiilor în învăţământul profesional de stat/dual, popularizarea ofertei de şcolarizare, perspectivele de angajare, condiţiile de admitere;

-           prezentarea meseriilor/ calificărilor școlarizate;

-           prezentarea operatorilor economici cu care au parteneriate de colaborare, informarea elevilor cu privire la oportunitățile oferite de  învățământul profesional/dual;

De asemenea, Inspectoratul Școlar Județean Mehedinți în colaborare cu Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Mehedinți monitorizează sesiunile de informare, orientare și consiliere  a elevilor de clasa a VIII-a cu privire la  meseriile/calificările școlarizate de către colegiile și liceele tehnologice din județul Mehedinți, sesiuni care se desfășoară în toate unitățile de învățământ gimnazial de pe raza județului nostru, în data de 11 martie, cu ocazia  “Zilei Naționale a Meseriilor”.

Atașat se regăsesc calificările școlarizate de către colegiile și liceele tehnologice din județul Mehedinți.

COLEGIUL NATIONAL ECONOMIC "THEODOR COSTESCU"

COLEGIUL TEHNOLOGIC "CONSTANTIN BRÂNCOVEANU"

LICEUL TEHNOLOGIC „LORIN SĂLĂGEAN"

LICEUL DE TRANSPORTURI AUTO

LICEUL TEHNOLOGIC DECEBAL

LICEUL TEHNOLOGIC „DIERNA"

LICEUL TEHNOLOGIC DOMNUL TUDOR

LICEUL TEHNOLOGIC "MATEI BASARAB"

LICEUL TEHNOLOGIC "TUDOR VLADIMIRESCU"

ȘCOALA PROFESIONALĂ CORLĂȚEL

 

 

 

07.10.2020

 

COMUNICAT DE PRESĂ

 

Vă informăm că a apărut Ordinul M.E.C. nr. 5578/17.09.2020 privind aprobarea Calendarului etapelor si actiunilor pentru stabilirea cifrei de scolarizare in invatamantul dual si in invatamantul profesional pentru anul scolar 2021-2021, precum si a modelelor pentru avizarea de catre Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social, Centrul National de Dezvoltare a Invatamantului Profesional si Tehnic si unitatea administrativ-teritorială, a Proiectului cifrei de scolarizare in invatamantul dual și în învatamantul profesional.

                       

                 Operatorii economici interesaţi pot transmite solicitările de şcolarizare în învăţământul dual şi în învăţământul profesional, pentru anul şcolar 2020-2021 până la data de 13 noiembrie 2020, astfel:

  • Operatorii economici înaintează unităţilor de învăţământ profesional şi tehnic sau inspectoratelor şcolare solicitările de şcolarizare în învăţământul profesional pentru anul şcolar 2021-2022, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul calendar.

ISJ Mehedinți transmite solicitările primite de la operatorii economici la unităţile de învăţământ nominalizate în solicitările operatorilor economici sau, în absenţa nominalizării de către operatorii economici a unei unităţi de învăţământ, la unităţi de învăţământ care pot cuprinde în oferta educaţională calificările solicitate.

  • Operatorii economici transmit la Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic (CNDIPT) solicitările de şcolarizare în învăţământul dual, conform modelului de solicitare din anexa nr. 2 la Metodologia de organizare şi funcţionare a învăţământului dual, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.554/2017, prezentată şi în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul calendar.

Solicitările operatorilor economici se vor transmite prin e-mail la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., cu respectarea termenului - limită prevăzut în prezentul calendar.

                 Termenul limită de transmitere a solicitărilor de școlarizare este 13 noiembrie 2020, urmând ca Inspectoratul Şcolar Judeţean Mehedinţi să analizeze solicitările operatorilor economici şi să realizeze demersurile necesare pentru soluţionarea favorabilă a acestora.

                 Ordinul M.E.C. nr. 5578/17.09.2020 privind aprobarea calendarului etapelor şi acţiunilor pentru stabilirea cifrei de şcolarizare în învăţământul dual şi în învăţământul profesional pentru anul şcolar 2021-2022, împreună cu Anexele 1-2, în care se regasesc modelele de solicitări de şcolarizare în învăţământul dual şi în învăţământul profesional pentru anul şcolar 2021-2022, este postat pe site-ul www.mh.edu.ro

  Descarca / Vizualizeaza

BIROUL DE COMUNICARE,

I.S.J. Mehedinți

ŞCOLARIZARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL ȘI DUAL PENTRU ANUL ŞCOLAR2021-2022
 
Vă reamintim că termenul limită de transmitere a solicitărilor de școlarizare înînvățământul dual și profesional  este 13 noiembrie 2020, urmând ca
Inspectoratul Şcolar Judeţean Mehedinți să analizeze solicitările operatorilor economici şi să realizeze demersurile necesare pentru soluţionarea favorabilă a acestora.
• Solicitările operatorilor economici pentru școlarizare în învăţământul profesional se completează şi se transmit până la data de 13 noiembrie 2020 la unităţile de învăţământprofesional şi tehnic sau la Inspectoratul Şcolar Judeţen Mehedinți.
Modelul de solicitare de școlarizare în învăţământul profesional se poate descărca de pe site:https://www.alegetidrumul.ro/noutati/operatorii-economici-pot-solicita-pana-la-data-de-13-noiembrie-2020-scolarizare-in-invatamantul-dual-si-profesional-pentru-anul-scolar-2021-2022sau de pe site-ul ISJ Mehedinți:aici
• Solicitările operatorilor economici pentru școlarizare în învăţământul dual se completează şi se transmit, până la data de 13 noiembrie 2020, la Centrul Naţional de Dezvoltarea Învăţământului Profesional şi Tehnic (CNDIPT) pe adresa de email:Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.. Modelul de solicitare pentru şcolarizarea în învăţământul dual se poate descărca de pe site:https://www.alegetidrumul.ro/noutati/operatorii-economici-pot-solicita-pana-la-data-de-13-noiembrie-2020-scolarizare-in-invatamantul-dual-si-profesional-pentru-anul-scolar-2021-2022sau de pe site-ul ISJ  Mehedinți: aici
Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic (CNDIPT) a reglementat organizarea şi funcţionarea învăţământului profesional și a învățământului dual, operatorii economici având posibilitatea de implicare directă în formarea tinerilor în vederea angajării în funcție de nevoile proprii, îin procesul de selecţie a acestora, în furnizarea stagiilor de pregătire practică în acord cu curriculumul naţional, în elaborarea Curriculumului în Dezvoltare Locală (CDL) dar și în procesul decizional al unității de învățământ partenere.
Mai multe amănunte despre învățământul profesional și învățământul dual le puteți găsi pe site-ul:https://www.alegetidrumul.ro/

În conformitate cu activităţile cuprinse în Calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat şi învăţământul dual de stat pentru anul şcolar 2020-2021, aprobat prin OMEC nr.4325/2020 pentru modificarea și completarea OMEN nr.5087/30.08.2019, în perioada 2 - 12 iunie, la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ care are ofertă educaţională pentru învăţământul profesional/dual în anul şcolar 2020-2021, se desfăşoară acţiunea ,,Săptămâna meseriilor,, în cadrul căreia se vor organiza  activităţi de promovare a învăţământului profesional/dual şi tehnic, în general şi a modului de organizare şi funcţionare a învăţământului profesional/dual, în special, activități de  informare și consiliere   a elevilor cu privire la oportunitatea de continuare a studiilor  în  învăţământul profesional/dual şi beneficiile acestor forme de pregătire profesională.

       Posibilitatea continuării studiilor de către absolvenţii claselor a VIII-a în învăţământul profesional de stat şi învăţământul dual de stat  pentru calificări profesionale de nivel 3 este reglementată conform Art.19 (2) din OMENCS nr. 5033/2016; Art.63 şi Art.64  din OMEN nr. 3554/2017.

-     Modul de organizare şi funcţionare a învăţământului profesional de stat este reglementat prin OMENCS nr.5033/2016, modul de organizare şi funcţionare a învăţământului dual este reglementat prin OMEN nr.3554/2017.

-          Modul de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul profesional de stat este  reglementat prin OMENCS nr. 5068/2016, modificat și completat prin OMEC  nr.4326/2020; modul de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul dual pentru calificări profesionale de nivel 3 este reglementat prin OMEN 3556/2017.

 

MATERIALE: 

- alegetidrumul.ro

Oferta educationala pentru inv.prof

Ofertele unitatilor care au oferta pentru inv.prof: