LEGISLAȚIE

Capitolul X Detașare

Detașare la cerere-PERIOADA DEPUNERE DOSARE-20.04.2018-03.05.2018-FISA INSCRIERE

  • prin concurs național 2018-CERERE   
  • prin continuitate (în baza rezultatelor obținute la concurs 2017/2016)-CERERE SCOALA SCOALA, CERERE ISJ
  • prin concurs specific (în baza punctajului stabilit conform fișei de evaluare)-CERERE

Detașare în interesul învățământului-DOSARELE DE DEPUN LA ISJ MH PĂNĂ LA 01.08.2018

  • Procedura privind detașarea în interesul învățământului în anul școlar 2017-2018
  • Copertă dosar detașare
  • Acord detașare interesul învățământului unitate
  • Acord detașare interesul învățământului ISJ MH

Centrul de concurs -COLEGIUL NAȚIONAL TRAIAN-DR.TR.SEVERIN-BD. CAROL I, NR. 6

INFORMAȚII CANDIDAȚI-ÎNSCRIERE CONCURS

 

FISA INSCRIERE TITULARIZARE 2018

 

Informare unitati de invățământ particular:

 Lista finală a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate pentru concurs, inclusiv pentru unităţile de învăţământ particular, se publică la data de 19 aprilie 2018 pe pagina de web a MEN, secțiunea titularizare 2018, pe pagina web a inspectoratelor şcolare şi la avizierele inspectoratelor şcolare.
La publicarea posturilor didactice/catedrelor vacante pe perioadă nedeterminată se va ţine seama de prevederile art. 4 (6), 8 (12), 16 (3), 24 (7), 30 (2), 33 (12) şi 41 din Metodologie.
Toate posturile didactice/catedrele vacante/rezervate se publică în concordanţă cu prevederile Centralizatorului privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, precum şi probele de concurs, valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar 2018, aprobat prin OMEN nr. 3108/2018, denumit în continuare Centralizator, cu respectarea prevederilor Metodologiei.

Lista punctajelor pentru cadrele didactice ce au solicitat pretransfer consimtit intre unitatile de invatamant incepând cu anul școlar 2018/2019

obs. Eventualele contestații se vor depune la secretariatul ISJ MH in perioada 16-17.04.2018, interval oraI 8.00-16.30

Informare privind pretransferul consimțit în anul școlar 2018/2019

Descarcă