ŞEDINŢĂ REPARTIZAREA CADRELOR DIDACTICE CONFORM PREVEDERILOR ART. 253 din Legea 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare -9 MAI 2017

LOCAŢIA :SALA DE ŞEDINŢE ISJ MEHEDINŢI, ET. II,

STR. DECEBAL,NR.23

 

 ORA :10.30 - cadrele didactic ce solicită catedre de cultură generală

ORA :11.30 - cadrele didactic ce solicită catedre de profesor învăţământ primar

ORA :12.30 - cadrele didactic ce solicită catedre de profesor învăţământ preşcolar

Ora 13.00   –situații speciale

Obs. Rugăm prezența cu o oră mai devreme.

CENTRUL DE INSCRIERE PENTRU CONCURSUL DE TITULARIZARE DIN ANUL 2017 ESTE LA COLEGIUL NATIONAL TRAIAN

 

Fisa de inscriere la concursurile de ocupare a posturilor didactice 2017

PRELUNGIREA DURATEI CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA PE PERIOADA DETERMINATA IN ANUL SCOLAR 2017-2018 (Art. 60 din Metodologie - Candidati care au dobandit cel putin DEFINITIVATUL sau promoveaza examenul national DEFINITIVAT - 2017, media de repartizare minim 7,00 - concurs national 2016, 2015)

CEREREA TIP adresata directorului, pentru obtinerea acordului de prelungire a duratei contractului individual de munca pe perioada determinata in 2017-2018 (Art. 60 - COS7DEF)

CEREREA TIP adresata inspectorului scolar general, pentru prelungirea duratei contractului individual de munca pe perioada determinata in 2017-2018 (Art. 60 - COS7DEF)

MODEL - ADEVERINTA privind structura catedrei / statutul postului solicitat in anul scolar 2017-2018

RAPORT_MODEL al comisiei de mobilitate din unitate privind propunerile de solutionare a cererilor de prelungire a duratei contractului individual de munca 2017-2018 (Art. 60 - COS7DEF)

MODEL: ACORD / ACORD DE PRINCIPIU privind solutionarea cererilor de prelungire a duratei contractului individual de munca 2017-2018 (Art. 60 - COS7DEF)

MODEL: ADRESA de instiintare a ISJ MH cu privire la solutionarea in CA al unitatii a cererilor de prelungire a duratei contractului individual de munca in 2017-2018 (Art. 60 - COS7DEF)