Vizualizează

ședință de repartizare ocupare posturi vacante învățământ special -terapii specifice școlarizare la domiciliu-plata cu ora anul școlar 2021/2022

21.09.2021, ora 12.00 la sediul ISJ Mehedinți, etajul al II-lea

-kinetoterapie 4 *16 ore

-logoped 4*16 ore

-consilier 4*16 ore

-psihopedagog 4 *16 ore 

Art. 104 din Metodologie:

Posturile didactice/catedrele care se vacantează după începerea anului şcolar 2021-2022 se atribuie de inspectoratele şcolare, în ordine, după cum urmează:

a) pentru completarea catedrelor cadrelor didactice titulare, precum şi cadrelor didactice titulare a căror restrângere de activitate a fost soluţionată prin detaşare în interesul învăţământului pentru nesoluţionarea restrângerii de activitate pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate pentru care nu au studii corespunzătoare;
b) pentru completarea catedrelor cadrelor didactice calificate angajate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată repartizate pe catedre incomplete, cu respectarea prezentei Metodologii;
c) prin detaşare în interesul învăţământului sau la cerere cadrelor didactice titulare rămase nesoluționate după derularea etapelor mobilităţii personalului didactic de predare, potrivit Calendarului şi candidaţilor calificaţi prevăzuţi în anexa nr. 18, rămaşi nerepartizaţi după derularea etapelor mobilităţii personalului didactic de predare, potrivit Calendarului, care îndeplinesc condiţiile de ocupare a posturilor didactice/catedrelor, cu respectarea prezentei Metodologii;
d) prin detaşare în interesul învăţământului sau la cerere personalului didactic de predare titular care solicită detaşare în afara Calendarului, cu respectarea prezentei Metodologii;
e) candidaţilor angajați cu contract individual pe perioadă determinată cu norma didactică de predare incompletă, în vederea completării normei cu ore din învăţământul gimnazial conform prevederilor art. 8 alin. (4);
f) în regim de plata cu ora personalului didactic de predare calificat, în condiţiile prezentei Metodologii;
g) candidaţilor cu studii corespunzătoare postului, rămaşi nerepartizaţi după concursul organizat de inspectoratul şcolar la nivel judeţean/nivelul municipiului Bucureşti, în condiţiile prezentei Metodologii.
h) pe termen scurt, de cel mult 60 de zile, în regim de plata cu ora, în ordine, personalului didactic de predare cuprins în programe recunoscute de Ministerul Educației și Cercetării, prin care se recrutează, se selectează, se pregătește și se sprijină personalul didactic de predare pentru a desfăşura activităţi didactice în unităţi de învăţământ preuniversitar situate în medii dezavantajate, respectiv personalului didactic de predare calificat;
i) candidaţilor fără studii corespunzătoare postului, rămaşi nerepartizaţi după concursul organizat de inspectoratul şcolar la nivel judeţean/nivelul municipiului Bucureşti, în condiţiile prezentei Metodologii.
(4) În situaţia în care posturile didactice/catedrele eliberate în timpul anului şcolar 2021-2022 nu pot fi ocupate la nivelul inspectoratului şcolar, conform prevederilor alin. (3), consiliile de administraţie din unităţile de învăţământ sunt abilitate să organizeze şi să desfășoare individual, în consorţii şcolare sau în asocieri temporare la nivel local, concursuri pentru ocuparea posturilor didactice în vederea angajării cu contract individual de muncă pe perioadă determinată a personalului didactic de predare calificat. În mod excepţional, în lipsa personalului didactic de predare calificat, consiliile de administraţie din unităţile de învăţământ pot organiza testări prin interviu şi lucrare scrisă, în profilul postului solicitat, în vederea angajării cu contract individual de muncă pe perioadă determinată de cel mult un an şcolar a personalului fără studii corespunzătoare postului, respectiv până la revenirea titularului pe post/catedră în situaţia posturilor didactice/catedrelor rezervate sau până la solicitarea postului/catedrei de un cadru didactic calificat.

Anunțuri comunicate de către unitățile de învățământ

 

 

Rezultatele finale înregistrate în urma desfășurării probei scrise în cadrul concursului de ocupare a funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar la nivelul județului Mehedinți 

Rezultate contestatii directori

În atenția candidaților care au depus contestații la concursul pentru funcțiile vacante de director și director adjunct

Persoanele care depun declarație în baza ordinului 4597/2021 cu modificările ulterioare si vor transmite declarația pe emailul Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., va rugam să confirmați și la numărul de telefon 0730116188.

 Rezultate proba scrisa

Repartizarea candidaților pe săli în centrul special Colegiul Național Traian

Anunt contestatii concurs directori - Model cerere contestatii

Tragere la sorți supraveghetori

Centru examen concurs directori

LISTA candidaților admiși la evaluarea dosarelor de înscriere la concursul pentru ocuparea funcțiilor de director/director adjunct din județul Mehedinți

LISTA candidaților respinși 

Anunt

ORDIN pentru modificarea și completarea Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin Ordinul ministrului educației nr. 4.597/2021

Procedură de utilizare a platformei de înscriere a candidaților la concursul  pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat

OME 4597 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat

OME 5195/03/09/2021 privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.597/2021 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat

BIBLIOGRAFIE pentru concursul pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat Sesiunea 2021

Lista posturilor vacante de director/director adjunct pentru care se organizează concurs-2021

Fișă post director

Fișă post director adjunct

Până în data de 26 septembrie, ora 23:59, cei interesați să participe la concurs își pot crea cont, se pot înscrie și pot încărca (în format digital) actele necesare dosarului, în câteva minute, la orice oră din zilele alocate înscrierilor, accesând https://concursdirectori.edu.ro.  

 

  1. TEL VERDE ISJ MH - 0 800 816 252

Program

Luni-Joi orele 08.00-16.00, Vineri 08.00-14.00

 

Tel verde Ministerul Educatiei

 - 0 800 801 100

Organizarea la nivelul judetului MEHEDINȚI  a concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor din unitatile de invatamant preuniversitar:

a)depunerea si inregistrarea dosarelor si revizuirea fiselor de inscriere; Perioada: 1-2 septembrie 2021

b)organizarea si desfasurarea la nivelul inspectoratului scolar a probelor orale/intensiv/bilingv si comunicarea rezultatelor;  3 septembrie 2021

c)desfasurarea probei scrise si comunicarea rezultatelor; 

COLEGIUL NAȚIONAL TRAIAN -6 septembrie 2021-ÎNCEPÂND CU ORA 9.00 (INTRAREA ÎN SĂLI 7.45-8.30)

AFIȘARE REZULTATE 06.09.2021

d)inregistrarea contestatiilor, analizarea, rezolvarea acestora si comunicarea rezultatelor finale: 6 septembrie 2021

ACTE NECESARE

CERERE TIP

 

Rezultate contestatii

1.Bobia Magdalena Maria-turism si servicii-5,1

2.Bodea Stefania Eugenia-educator-puericultor 3,5

3.Peter Cosmin-educație fizică și sport 7,2