Descarca / Vizualizeaza

Planificare inspectii/probe practice -iunie 2019

Comisii probe practice-inspecții speciale la clasă

Precizari privind concursul national de titularizare 2019

Dosarele de depun la Colegiul Național Traian din Dr. Tr. Severin în intervalul 10.00-15.00 în perioada 22-29.05.2019.

Validare fise inscriere 30-31.05.2019.

ATENTIE: CINE NU PARTICIPA LA VALIDARE ESTE ELIMINAT DIN CONCURS.

 

Fisa de inscriere concurs 2019

Cerere de inscriere concurs 2019

Declarație pe propria răspundere

Pretransfer consimțit 20 mai 2019 -ora 12.00 la sediul ISJ Mehedinți

 Ședințe după concursul național:

 • Ședință publică 31 iulie 2019 – participă toți candidații care au obținut min. nota 7 (șapte) atât la proba scrisă, cât și la inspecția specială/proba practică – se pot ocupa numai posturi publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată (vacante, complete, viabilitate 4 ani)
  • Candidați 31 iulie 2019
 • Ședință publică 1 august 2019 – participă numai candidații titulari la data înscrierii care au obținut min. nota 7 (șapte) atât la proba scrisă, cât și la inspecția specială/proba practică – se pot ocupa numai posturi publicate, indiferent de viabilitate
  • Candidați 1 august 2019
 • Ședință publică 22 august 2019 – participă numai candidații care au obținut min. media de repartizare 7 (șapte) care nu au fost repartizați în ședința din 31 iulie 2019, având prioritate candidații care au obținut cel puțin minimum media 7 (șapte) la concursul național sesiunea 2019 și care beneficiază de prelungirea duratei contractelor individuale de muncă în anul școlar 2019-2020 în baza mediei de repartizare minimum 7 (șapte) la concursurile naționale de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar, sesiunile 2018 și/sau 2017, respectiv 2018, 2017, 2016 și/sau 2015 pentru învățători/ institutori/profesori pentru învățământ primar
 • Ședință publică 26-27 august 2019 – participă candidații cu media de repartizare minimum 5 (cinci) în județul Mehedinți și candidații cu media de repartizare minimum 5 (cinci) rămași nerepartizați după concurs în alte județe

Modele de subiecte 

Calculul mediei de departajare

Perioada de înscriere  22 – 29 mai 2019-Colegiul Național Traian, Drobeta Turnu Severin, Bd. Carol I, nr. 6

Validarea fișelor de înscriere la concursul pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/ rezervate sesiunea 2019

 • pentru absolvenții promoțiilor anterioare anului 2019 : 30 – 31 mai 2019 la sediul Colegiului Național Traian. Atenționăm candidații că, în conformitate cu prevederile metodologiei, neprezentarea la validarea fișei atrage după sine anularea înscrierii la concurs.
 • absolvenții 2019 : 10 – 12 iulie 2019. La validare, candidații vor prezenta în original adeverința care atestă finalizarea studiilor (bacalaureat/ licență/ master) și/sau a pregătirii psihopedagogice (nivel I/II). Atenționăm candidații că, în conformitate cu prevederile metodologiei, neprezentarea la validarea fișei atrage după sine anularea înscrierii la concurs.
 • În conformitate cu prevederile art. 65 alin. (6) din Metodologia-cadru, pentru candidații care nu sunt absolvenți 2019 și nu au validat fișa de înscriere în perioada 30 – 31 mai înscrierea la concurs este anulată.

 

 • Fișe nevalidate
 • Afișarea listei candidaților înscriși și a graficului de susținere a inspecțiilor speciale la clasă/probelor practice în profilul postului/probelor orale pentru clase cu predare în regim intensiv sau bilingv
  • 3 iunie 2019
 • Desfășurarea inspecțiilor speciale la clasă/probelor practice în profilul postului/probelor orale pentru clase cu predare în regim intensiv sau bilingv
  • perioada 3 – 28 iunie 2019
  • Atenționăm candidații că, pentru a participa la proba scrisă, este necesară min. nota 5 (cinci) la inspecția specială la clasă/proba practică în profilul postului
 • Proba scrisă
  • 17 iulie 2019