NR. 14832/29.11.2019

ISJ Mehedinți demarează selecția de nominalizare a managerului de proiect și în principiu a echipei de implementare  din cadrul ISJ Mehedinți pentru proiectul "Acțiuni pentru Dobândirea competențelor cheie prin șanse egale la educație", POCU, AXA 6 GS "Măsuri de educație de tip a doua șansă".

Personalul din cadrul ISJ Mehedinți interesat iși va depune  până luni 02.12.2019 , ora 12.00, cererea , respectiv scrisoarea de intenție, însoțite de un CV cu documente justificative pentru verificarea eligibilității așa cum este precizată în Ghidul Solicitantului.

Mai multe informații la secretariatul ISJ MH sau compartimentul de proiecte educaționale din cadrul ISJ Mehedinți, tel. 0252315579.

Personal extern va fi nominalizat doar în cazul în care nu există personal de specialitatecu competențele necesare desfășurării unor activități specifice din cadurl proiectului.

 

În cazul în care niciun cadru didactic cu note peste 5 la concursurile de titularizare din anii 2016,2017,2018,2019 și cu media de repartizare peste 7 la concursurile de titularizare din anii 2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019 sau cu note peste 5 la concursul judetean 2019, unitatea de învățământ  cu personalitate juridică ce vacantează postul/catedra va organiza concurs conform prevederilor OMEN 4959/2013.

Concursul va fi organizat după 30 de zile de la data în care catedra/postul sunt afișate pe site-ul ISJ Mehedinți. 

In fiecare zi de vineri, ora 11.00, ISJ Mehedinți organizează ședință de repartizare la sediul ISJ,etaj II, pentru posturile/catedrele vacante/rezervate publicate până la data ședinței de repartizare.

1. SCOALA GIMNAZIALA GROZEȘTI

2. ȘCOALA GIMNAZIALA MIHAI VITEAZU, STREHAIA-post educatoare concediu medical începând cu 9.12.2019

3. SCOALA GIMNAZIALA BREZNITA OCOL-INVATATOR -INCEPAND CU 13.01.2020-eliberat prin pensionare cadru didactic titular

4. ȘCOALA GIMNAZIALA VÎNJULEȚ-GEOGRAFIE-concediu ingrijire copil începând cu 13.01.2020

5. SCOALA GIMNAZIALA BÎLVĂNEȘTI 10 ORE LIMBA ENGLEZA 13.01.2020-15.06.2020

6. SCOALA GIMNAZIALA IZVORU BÂRZII:ÎNVĂȚĂTOR ÎNCEPÂND CU 13.01.2020