LEGISLAȚIE

  • Cap.IV Restrângere de activitate

CALENDAR

  • Calendar

DOCUMENTE CADRE DIDACTICE

DOCUMENTE UNITATE DE ÎNVĂȚĂMÂNT

CONDIȚII SPECIFICE PENTRU OBȚINEREA ACORDULUI DE TRANSFER

  • grădinițe
  • școli 
  • licee 

DOCUMENTE COMISIA JUDEȚEANĂ

  • Proces verbal inspecție la clasă
  • Anexa 4 Fișa de evaluare a lecției profesor
  • Programare inspecții speciale la clasă
  • Punctaje dosare transfer pentru restrângere de activitate
  • Programul ședinței publice de transfer pentru restrângere de activitate