Data: 20.12.2021

 

Rezultate obținute în primul an de proiect

„Acțiuni pentru Dobândirea competențelor cheie prin Șanse egale la educație”

– POCU/665/6/23/134153

Inspectoratul Școlar Județean Mehedinți în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Caraș-Severin, cu Centrul Școlar de Educație Incluzivă ”Aurora” Reșița și cu Asociația ”GO-AHEAD”  implementează proiectul „Acțiuni pentru Dobândirea competențelor cheie prin Șanse egale la educație” – POCU/665/6/23/134153, Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

 

În primele 12 luni de activitate în cadrul proiectului „Acțiuni pentru Dobândirea competențelor cheie prin Șanse egale la educație” Inspectoratul Școlar Județean Mehedinți în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Caraș-Severin, cu Centrul Școlar de Educație Incluzivă ”Aurora” Reșița și cu Asociația ”GO-AHEAD” au adus un aport important în implementarea proiectului.

Rezultatele principale obținute în perioada 14.12.2020-20.12.2021:

 

 • - Comunicat de presă- Lansarea proiectului publicat la data de 22.01.2021 pe website-ul Inspectoratului Școlar Județean Mehedinți: 
 • - Realizarea elementelor de identitate vizuală ale proiectului și crearea de conturi în platformele de social media.
 • ü Pagină de website dedicată pe website-ul beneficiarului de proiect: http://mh.edu.ro/index.php/121-proiecte/2268-actiuni-pentru-dobandirea-competentelor-cheie-prin-sanse-egale-la-educatie
 • ü Pagină de Facebook: https://www.facebook.com/ADSEMH
 • ü Sigla proiectului
 • ü Adresă de email dedicată proiectului: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 • - Elaborarea Metodologiei de identificare, selecție și de menținere a grupului țintă, Metodologiei de acordare a sprijinului finaciar, Ghidului ajutător de înscriere a grupului țintă și a Procedurii de comunicare și de răspuns la contestații.
 • - Realizarea selecției grupului țintă:
 • ü 600 (dintre care 211 persoane de etnie romă și 423 persoane din zona rurală) de tineri care au abandonat școala și adulți care nu și-au finalizat educația obligatorie
 • ü 520 de membri ai personalului didactic din învățământul pre-universitar/personal de sprijin și auxiliar din școli/ persoane din echipe manageriale de la nivelul școlilor, din județele Mehedinți și Caraș Severin.
 • - Organizarea și desfășurarea programului de formare ”Consilierea elevilor în vederea orientării școlare și  profesionale de succes” cu participarea a 51 de cadre didactice, certificate în județul Mehedinți.
 • - Organizarea și desfășurarea programului de formare ”Consilierea elevilor în vederea orientării școlare și  profesionale de succes” cu participarea a 2 grupe formate din cadre didactice în curs de formare în județul Caraș-Severin
 • - Organizarea și desfășurarea programului de formare ”Evaluarea și dezvoltarea personală a copiilor și elevilor”, cu participarea a 2 grupe formate din cadre didactice, în curs de formare în județul Mehedinți
 • - 12 Materiale didactice inovatoare de stimulare a interesului pentru învățare necesare desfășurării programului ”A doua șansă” și activității de consiliere. Teme abordate: gândire critică, rezolvarea problemelor, creativitate, comunicare, colaborare, curiozitate, inițiativă, perseverență, curaj, adaptabilitate, leadership, conștientizare socială și culturală.
 • - Elaborare Metodologiei de desfășurare a activităților de promovare a programului ”A doua șansă” și a măsurilor complementare către Grupul țintă
 • - Realizare a 26 de întâlniri de promovare despre facilitățile și beneficiile participării la programul ”A doua șansă” și alte măsuri complementare, despre beneficiile reîntoarcerii în sistemul de educație și formare pentru tinerii și adulții care nu și-au finalizat educația obligatorie
 • - Achiziția unui instrument de dezvoltare personală
 • - Achiziția a 130 de echipamente IT și licențe pentru unitățile de învățământ în care se desfășoară programul ”A doua șansă”, din județele Mehedinți și Caraș-Severin
 • - 32 de comunicate postate în pagina de facebook a proiectului
 • - Realizarea machetelor pentru pachetul de materiale de informare către cadrele didactice selectate în proiect
 • - 1205 de pachete de materiale de informare distribuite în județul Mehedinți, respectiv județul Caraș-Severin

Proiectul  „Acțiuni pentru Dobândirea competențelor cheie prin Șanse egale la educație” – POCU/665/6/23/134153 continuă implementarea activităților specifice în vederea realizării obiectivelor sale prin colaborarea strânsă între parteneri.

Inspectoratul Școlar Județean Mehedinți în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Caraș-Severin, cu Centrul Școlar de Educație Incluzivă ”Aurora” Reșița și cu Asociația ”GO-AHEAD”  implementează proiectul „Acțiuni pentru Dobândirea competențelor cheie prin Șanse egale la educație” – POCU/665/6/23/134153, Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 ce se desfășoară pe o perioadă de 36 de luni în perioada 14 decembrie 2020- 13 decembrie 2023. Obiectivul general al proiectului constă în creșterea calității serviciilor educaționale și a accesului la acestea prin reintegrarea în educație și formare a 600 (dintre care 211 persoane de etnie roma și 423 persoane din zona rurală) de tineri care au abandonat scoala și adulți care nu și-au finalizat educația obligatorie și prin îmbunatățirea competențelor pentru 520 membri ai personalului didactic din învățământul pre-universitar/personal de sprijin și auxiliar din școli/ persoane din echipe manageriale de la nivelul școlilor, din județele Mehedinți și Caraș Severin.

Proiectul contribuie la realizarea obiectivelor specifice OS 6.4 si OS 6.6 ale AP 6/PL 10.i prin acțiuni cu impact direct asupra calității serviciilor educaționale, cresterii numărului de copii/tineri/adulți care se reîntorc în sistemul de educație și formare prin programe de tip a doua șansă și programe de formare profesională și îmbunătățirii competențelor personalului didactic prin programe de formare.

VALOAREA TOTALĂ A PROIECTULUI: 9.517.020,13 lei

VALOAREA COFINANȚĂRII ASIGURATE DE UNIUNEA EUROPEANĂ: 8.089.467,29 lei

VALOAREA FINANTĂRII NAȚIONALE (BUGETUL NAȚIONAL): 398.461,88 lei

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

 

Date de contact:

Inspectoratul Școlar al Județului Mehedinți

Persoană de contact

Daniela TRANCOTA

Manager de proiect

tel: 0252315579

e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.