Data publicării: 15.03.2018    

Comunicat de presă

Joi, 15 martie 2018, începând cu ora 10.00, în sala de ședințe a Colegiului Tehnic ”Decebal” din Drobeta Turnu Severin, a avut loc întâlnirea cu directorii unităților de învățământ din județul Mehedinți, la care au participat ca invitați: reprezentant APIA Mehedinți - doamna Prundeanu Daniela și reprezentant al Consiliului Județean Mehedinți - domnul Argintoianu Doru.

Ordinea de zi stabilită pentru şedinţa de lucru a cuprins următoarele aspecte :

  1. Noutăți M.E.N;
  2. Măsuri privind pregătirea centrelor de examen în vederea organizării și desfășurării simulării examenului de bacalaureat în condiții optime;
  3. Măsuri privind organizarea și desfășurarea olimpiadelor și concursurilor școlare în condiții optime;
  4. Prelucrare OMEN 5485/13.11.2017, completat cu OMEN nr. 3017/2018 pentru modificarea și completarea Metodologiei - cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul școlar 2018-2019;
  5. Informare privind programele sociale care se află în derulare la nivelul ISJ Mehedinți ( ”Bani de liceu”, ”Burse profesionale”, ”Lapte și corn”, ”Fructe în școli”, etc.);
  6. Precizări privind SIIIR;
  7. Comunicări ale inspectorilor școlari;

În deschidere, doamna Inspector Școlar General Mirela Pintea-Enea a supus dezbaterii Programul pentru școli care unifică și continuă Programul de încurajare a consumului de fructe şi legume în şcoli şi Programul “Lapte și corn” (implementate la nivel național), în conformitate cu regulamentele europene începând cu anul şcolar 2017-2018, asigurând astfel participarea României la Programul pentru școli al Uniunii Europene, ce se va derula în perioada 2017-2023.

Doamna Prundeanu Daniela - reprezentant APIA Mehedinți a prezentat cadrul legal privind desfășurarea Programului pentru școli al României (Legea nr. 55/2018, HG nr. 640/2017 , OG 13/2017), menționând beneficiile de care se vor bucura elevii, modul de desfășurare și responsabilitățile ce revin fiecăruia în ceea ce privește implementarea acestui program în unitățile de învățământ din județ.

Domnul Argintoianu Doru - reprezentant al Consiliului Județean Mehedinți a prezentat faptul că pe site-ul APIA a apărut Ghidul solicitantului ce cuprinde precizări atât pentru distribuirea și recepția fructelor, legumelor, produselor lactate și de panificație, cât și ”Măsuri educative” organizate pentru toți beneficiarii acestui program național.

Totodată, doamna Mirela Pintea-Enea a solicitat sprijin din partea Consiliului Județean Mehedinți în ceea ce privește implementarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar în care sunt cuprinși preșcolarii și elevii Școlii Gimnaziale Gîrla Mare.

În continuare, doamna Mirela Pintea-Enea, a solicitat directorilor unităților de învățământ să finalizeze simularea Evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a prin afișarea rezultatelor și elaborarea planului de acțiune ce cuprinde măsurile dse remediere acolo unde se impune, implicare în realizarea planului de școlarizare propus pentru anul școlar 2018-2019, adoptarea unor măsuri pentru încadrarea în costul standard per elev și asigurarea condițiilor optime pentru participarea elevilor calificați la olimpiadele și concursurilor naționale în conformitate cu art. 105 din Legea Educației Naționale nr. 1/2011.

Domnul Inspector Școlar General Adjunct, Harcău Cristian a propus organizarea unei întâlniri cu privire la instruirea persoanelor responsabile SIIIR la nivelul unităților de învățământ. De asemenea, a prezentat etapele de mobilitate ce urmează a fi parcurse și a solicitat ca stabilirea criteriilor specifice de către unitățile de învățământ să aibă în vedere Legea nr. 61/2013.

Doamna inspector școlar Săftoiu Daniela a informat despre întâlnirea cu coordonatorii SNAC din unitățile de învățământ ce va avea loc în data de 21.03.2018 la Colegiul Tehnic ”D. Tudor”, acțiunea ”Marșul pentru viață” ce se va desfășura în data de 24.03.2018 și asupra faptului că au apărut precizări privind înscrierea elevilor la ora de religie (OMEN nr. 3218/2018).

Doamna inspector școlar Ponea Monica a menționat că în perioada 05.03- 18.05.2018 fiecare unitate de învățământ care școlarizează elevi în clasa a VIII-a trebuie să organizeze și să desfășoare activități de consiliere și orientare, cu sprijinul consilierilor școlari de la CJRAE Mehedinți, cu accent pe conștientizarea cerințelor pieței muncii și a oportunităților oferite de către învățământul profesional și dual de stat.

BIROUL DE COMUNICARE