Pentru asigurarea cuprinderii copiilor cu vârste între 3 şi 6 ani în învăţământul preşcolar în anul şcolar 2021-2022, se derulează succesiv următoarele etape:

  1. Reînscrierea copiilor care frecventează respectiva unitate de învăţământ preşcolar în acest an şcolar şi care urmează să o frecventeze şi în anul şcolar 2021-2022;
  2. Înscrierea copiilor nou-veniţi.

Reînscrierile vor începe în data de 17 mai 2021, iar înscrierile din 31 mai 2021.

Programul reînscrierilor, respectiv al înscrierilor, va fi stabilit de către conducerea unităţii de învăţământ şi va fi afişat la loc vizibil, în fiecare grădiniţă, pentru informarea părinţilor şi a publicului interesat, inclusiv pe site-ul acesteia, dacă există.

Ocuparea locurilor libere, după etapa de reînscrieri, se va face, de regulă, în ordinea descrescătoare a grupelor de vârstă, respectiv grupa mare, grupa mijlocie, grupa mică.

În situaţia în care, într-o unitate de învăţământ, numărul cererilor de înscriere a copiilor este mai mare decât numărul locurilor libere, vor fi aplicate succesiv criterii de departajare generale şi criterii de departajare specifice.

Alte detalii şi răspunsuri la întrebările celor interesaţi pot fi obţinute direct de la conducerile unităţilor de învăţământ preşcolar sau de la inspectorul pentru educaţie timpurie la ISJ Mehedinţi.