Organizarea la nivelul judetului/municipiului Bucuresti a concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor din unitatile de invatamant preuniversitar:

a)depunerea si inregistrarea dosarelor si revizuirea fiselor de inscriere; Perioada: 26-27 august 2020

b)organizarea si desfasurarea la nivelul inspectoratului scolar a probelor orale/intensiv/bilingv si comunicarea rezultatelor; Zilele: 28 si 31 august 2020 c)desfasurarea probei scrise si comunicarea rezultatelor; Termen: 1 septembrie 2020

d)inregistrarea contestatiilor, analizarea, rezolvarea acestora si comunicarea rezultatelor finale. Perioada: 1-3 septembrie 2020