LISTA CADRELOR DIDACTICE ÎN ORDINE, PE DISCIPLINE, CARE POT PARTICIPA LA REPARTIZAREA ONLINE DIN 20.08.2020 (LISTA ESTE ÎN CURS DE ACTUALIZARE)

LISTA POSTURILOR VACANTE/REZERVATE PENTRU ȘEDINȚA DIN 20 AUGUST 2020

 

LINK CONECTARE ȘEDINȚĂ REPARTIZARE 20.08.2020-ORA 9.00:

                                               https://meet.google.com/bns-sstw-bqr

 

1. SIMULARE 15 AUGUST 2020 ORELE 18.00-20.30

                                       https://meet.google.com/ieh-heud-cdd

 2. SIMULARE 16 AUGUST 2020 ORELE 11.00-13.00

                                        https://meet.google.com/idg-kzbp-hfr

 3. SIMULARE 17 AUGUST 2020 ORELE 08.00-10.00

                                     https://meet.google.com/tqa-uiat-dhg

 4. SIMULARE 18 AUGUST 2020 ORELE 09.00-11.00

                                   https://meet.google.com/wxb-dvmm-avv

 5. SIMULARE 19 AUGUST 2020 ORELE 09.00-12.00

                                  https://meet.google.com/esk-acyk-ogz

1. Repartizarea candidatilor care au obtinut cel putin nota 7 (sapte) la proba scrisa in cadrul concursului national, sesiunea 2020:

a)repartizarea in sedinta ONLINE , conform prevederilor metodologiei, în ordine, a:

(i) cererilor de completare a normei didactice pe perioada nedeterminata/determinata a cadrelor didactice titulare;

(ii) cererilor de completare a normei didactice pe perioada determinata a cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei;

(iii) cererilor cadrelor didactice titulare aflate in restrangere de activitate prin transfer sau detasare in interesul invatamantului pentru restrangere nesolutionata;

(iv) cererilor cadrelor didactice care beneficiaza de prelungirea contractului individual de munca pe perioada determinata, conform prevederilor art. 61 din metodologie;

(v) solicitarilor pentru detasare la cerere prin continuitate;

(vi) solicitarilor pentru detasare la cerere in ordinea descrescatoare a notelor si reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor;

(vii) candidatilor care au obtinut cel putin nota 7 (sapte) la proba scrisa in cadrul concursului national, sesiunea 2020, in ordinea descrescatoare a notelor, avand prioritate candidatii care beneficiaza si de prelungirea duratei contractelor individuale de munca in anul scolar 2020- 2021 in baza mediei de repartizare minimum 7 (sapte), in conditiile prevazute la art. 61 din metodologie;

2.SE POT PREZENTA LA ISJ MH ȘI PÂNĂ LA DATA ȘEDINȚEI PENTRU LĂMURIREA SITUAȚIEI CADRELE DIDACTICE CARE BENEFICIAZĂ DE PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE MUNCĂ , CU MEDIA CEL PUȚIN 7,00 (ART. 61 DIN METODOLOGIE) ȘI CARE AU OBLIGATORIU CEL PUTIN EXAMEN DE DEFINITIVARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNT (ANTERIOR VERIFICAȚI LA UNITĂȚILE ȘCOLARE DACĂ AU AJUNS DEJA DECIZIILE DE REPARTIZARE-AU FOST EMISE ȘI COMUNICATE DIN LUNA IUNIE 2020)

3.SE POT PREZENTA LA ISJ MH ȘI PÂNĂ LA DATA ȘEDINȚEI PENTRU LĂMURIREA SITUAȚIEI CADRELE DIDACTICE CARE BENEFICIAZĂ DE PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE MUNCĂ (ART. 85 DIN METODOLOGIE) ȘI CARE AU OBLIGATORIU NOTĂ LA PROBA SCRISĂ DIN 29 IULIE, CEL PUȚIN 7,00

LISTA CADRELOR DIDACTICE ÎN ORDINE, PE DISCIPLINE, CARE POT PARTICIPA LA REPARTIZAREA ONLINE DIN 20.08.2020 (LISTA ESTE ÎN CURS DE ACTUALIZARE)

OBS. 1. NU VOR PARTICIPA CADRELE DIDACTICE CARE AU PARTICIPAT ȘI AU FOST REPARTIZATE ÎN ALT JUDEȚ ÎN DATA DE 13 AUGUST 2020 SAU AU FOST DEJA REPARTIZATE PRIN PRELUNGIREA CIM

OBS. 2 CADRELE DIDACTICE DE LA OBS. 1 CARE DORESC TOTUȘI SĂ PARTICIPE LA O NOUĂ REPARTIZARE TREBUIE ANTERIOR ȘEDINȚEI DE REPARTIZARE SĂ RENUNȚE LA POSTUL REPARTIZAT PRINTR-UN DOCUMENT ÎN SCRIS ȘI ÎNREGISTRAT LA ISJ MH

OBS. 3 LISTA POSTURILOR VACANTE/REZERVATE PENTRU ȘEDINȚA DIN 20.08.2020  VA FI ACTUALIZATĂ ÎN DATA DE 19.08.2020