În săptămâna 18-22 ianuarie 2021 activitățile de mobilitate a personalului didactic prevăzute în metodologia aprobată prin OMEC 5991/11.11.2020 sunt:

1.Constituirea tuturor posturilor didactice la nivelul unităților de învățământ/consorțiilor școlare, ca urmare a aplicării planurilor-cadru de învăţământ, a aprobării proiectelor planurilor de şcolarizare și a ofertei educaționale.

2.Revizuirea deciziilor de numire/transfer/repartizare pe post catedră a personalului didactic titular, conform prevederilor art.19,alin. (3) şi (4) din Metodologie

3.Elaborarea ofertei școlii şi stabilirea disciplinelor opționale pentru anul școlar următor

4.Depunerea cererilor de către cadrele didactice titulare prevăzute la art. 27 alin. (1) şi (2) din Metodologie și a cererilor de întregire/completare a normei didactice  la secretariatele unităților de învățământ.

5.Înființarea consorțiilor școlare (art. 1, alin (4) din Metodologie)

6.Emiterea de noi decizii pentru titularii CJRAE ca urmare a reorganizării reţelei de cabinete şcolare/interşcolare de asistenţă psihopedagogică/logopedică.(art. 8, alin (5) din Metodologie)

7.Depunerea cererilor de reducere a normei didactice la secretariatul unităţii: vechime 25 ani şi gradul I precum şi pentru activitate de mentorat pentru asigurarea formării iniţiale şi a inserţiei profesionale.(art. 8, alin (12) din Metodologie)

ATENȚIE

I. 20.01.2021-TERMEN FINAL Înființarea consorțiilor școlare

II.22.01.2021 -TERMEN FINAL:

                    A. Constituirea tuturor posturilor didactice la nivelul unităților de învățământ/consorțiilor școlare, ca urmare a aplicării planurilor-cadru de învăţământ, a aprobării proiectelor planurilor de şcolarizare și a ofertei educaționale.

                    B.Elaborarea ofertei școlii şi stabilirea disciplinelor opționale pentru anul școlar următor

                    C.Depunerea cererilor de către cadrele didactice titulare prevăzute la art. 27 alin. (1) şi (2) din Metodologie și a cererilor de întregire/completare a normei didactice  la secretariatele unităților de învățământ.

                    D.Emiterea de noi decizii pentru titularii CJRAE ca urmare a reorganizării reţelei de cabinete şcolare/interşcolare de asistenţă psihopedagogică/logopedică.

                    E.Depunerea cererilor de reducere a normei didactice la secretariatul unităţii: vechime 25 ani şi gradul I precum şi pentru activitate de mentorat pentru asigurarea formării iniţiale şi a inserţiei profesionale.

OBS. 1.Nerespectarea termenelor  prevăzute în metodologia de mobilitate are ca rezultat pierderea drepturilor solicitate pentru cadrele didactice participante la etapa de mobilitate. 

          2. Conducerile unitățile de învățământ vor comunica compartimentului resurse umane din cadrul ISJ MH pe adresa de e-mail dedicată etapelor de mobilitate pentru anul școlar 2021/2022: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

          3. Hotărârile consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ, stabilite în baza Metodologiei de mobilitate, se adoptă cu respectarea prevederilor art. 93 și art. 96 alin. (8) din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare ((art. 1, alin (6) din Metodologie)).