1. CALENDAR

  1. reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete şi incomplete şi afișarea acesteia la inspectoratele școlare;

Termen: 4 martie 2021

b.afișarea, la inspectoratele școlare, a listei cadrelor didactice care intră în restrângere de activitate, începând cu data de 1 septembrie 2021;

Termen: 4 martie 2021

c.afişarea la sediile unităţilor de învăţământ a condiţiilor specifice şi a grilelor de evaluare aferente acestora (dacă este cazul) pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante prin transfer/pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ, avizate de inspectoratele şcolare;

Termen: 4 martie 2021

d.înregistrarea cererilor, însoţite de documentele precizate în acestea, cadrelor didactice aflate în restrângere de activitate, la inspectoratele şcolare; verificarea și avizarea dosarelor depuse de către comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti de mobilitate;

Perioada: 5-11 martie 2021

e.afișarea la inspectoratul școlar şi pe pagina web a inspectoratului şcolar a listelor cu punctajele cadrelor didactice care solicită soluționarea restrângerii de activitate;

Termen: 15 martie 2021

f.înregistrarea contestațiilor la punctajele acordate;

Perioada: 15-16 martie 2021

g.soluționarea contestațiilor la punctajele acordate, în consiliul de administrație al inspectoratului școlar și afișarea punctajelor finale la inspectoratul școlar şi pe pagina web a inspectoratului şcolar;

Termen: 17 martie 2021

h.soluționarea cererilor de restrângere de activitate în ședință de repartizare;

Termen: 25 martie 2021 -sala de ședințe , etajul al II-lea, sediul ISJ MH, Str. Decebal, nr. 23, între orele 9.00-10.00

i.înregistrarea contestațiilor la inspectoratul școlar cu privire la modul de soluționare a restrângerilor;

Perioada: 25-26 martie 2021

j.soluționarea contestațiilor în consiliul de administrație al inspectoratului școlar;

Termen: 29 martie 2021

2. LISTA POSTURILOR/CATEDRELOR VACANTE/REZERVATE

3.CERERE TIP PENTRU SOLUȚIONAREA RESTRÂNGERII DE ACTIVITATE ÎNCEPÂND CU 01.09.2021

3.LISTA CADRELOR DIDACTICE AFLATE ÎN RESTRÂNGERE DE ACTIVITATE ÎNCEPÂND CU 01.09.2021-in curs de actualizare-punctaje acordate-eventuale contestatii se depun in perioada 15-16.03.2021 la ISJ MH