1. Cerere pretransfer/modificare repartizare depunere ISJ începând cu 01.09.2022

2. Cerere pentru acord pretransfer/modificare repartizare unitate de învățământ

3. Prevederi metodologice pretransfer 2022

4. Calendar pretransfer 2022

5. Fișa evaluare etape mobilitate 2022-2023

6. Lista punctajelor cadrelor didactice înscrise la etapa de pretransfer-sesiunea 2022. Eventualele contestații  se depun în perioada 28-29.03.2022 la secretariatul ISJ MH în intervalul orar 8-16.30.

 

 

I. ȘEDINȚĂ DE REPARTIZARE cadre didactice titulare 7 APRILIE LA SEDIUL ISJ MH

1. invatator- 9.30

2. educatoare 9.45

3.matematica 10.00

4.limba și literatura română 10.05

5. limbi moderne 10.15

6.fizica -chimie-biologie  10.20

7.istorie 10.25

8. consiliere psihopedagogica 10.30

9. educatie fizica si sport 10.35

10. religie ortodoxă-înv. special 10.40

11. alte situații speciale 11.00

II.ȘEDINȚĂ DE REPARTIZARE cadre didactice angajate pe perioada viabilității postului 7 APRILIE LA SEDIUL ISJ MH

1. toate disciplinele 11.15