Mobilitatea personalului didactic pentru anul școlar 2023-2024 se va desfășura în conformitate cu prevederile OME 6218/9.11.2022, apărut în MO cu nr.1095 /14.11.2022

ȘEDINȚE DE REPARTIZARE iulie-august 2023

Calendarul etapelor de mobilitate pentru anul școlar 2023-2024

Ordinea etapelor de mobilitate pentru anul școlar 2023-2024

Programarea unităților de învățământ cu proiectul de încadrare pentru anul școlar 2023-2024 la ISJ Mehedinți

MODEL-anexe proiect de încadrare 2023-2024

Fișa de evaluare a activității profesionale, didactice și științifice- etape mobilitate anul școlar 2023-2024

                     ETAPE DE MOBILITATE 2023/2024:

1. Întregire normă didactică începând cu 01.09.2023

2. Menținere în activitate ca și personal didactic titular în anul școlar  2023-2024

3. Constituirea  normei didactice de predare în anul școlar 2023-2024

4. Restrângere de activitate începând cu 01.09.2023 (completare de normă și transfer pentru restrângere de activitate)

5. Modificare contract individual de muncă de 1 an pe viabilitatea postului/catedrei (art. 93^1 din LEN)

6. Pretransfer cadre didactice începând cu 01.09.2023

7. Prelungirea duratei  contractelor individuale de muncă în anul școlar 2023-2024

8. Detașare la cerere începând cu 01.09.2023

9. Detașare în interesul învățământului începând cu 01.09.2023

10. Concurs național de ocupare a posturilor/catedrelor didactice

11. Concurs județean de ocupare a posturilor/catedrelor didactice

12. Plata cu ora începând cu 01.09.2023