Potrivit calendarului admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2018-2019 aprobat prin OMEN nr. 4794/31.08.2017, în data de 9 iulie 2018, pe site-ul admitere.edu.ro, au fost afișate rezultatele repartizării computerizate în învăţământul liceal de stat a absolvenţilor de clasa a VIII-a. 

Astfel, dintre cei 1412 elevi care au completat fişe de înscriere, au fost repartizaţi 1408 elevi (99,7%), în funcție de una dintre opţiunile exprimate. Un număr de 4 elevi nu au putut fi repartizaţi, deoarece nu au completat suficiente opţiuni care să le permită încadrarea într-o unitate de învăţământ liceal. Aceştia vor intra fie în etapa de soluționare a cazurilor speciale  (16-18 iulie), fie în a doua etapă de admitere, programată în data de 7 septembrie, alături de absolvenții clasei a VIII-a care nu au participat în această etapă, care nu s-au înscris sau care nu au avut situația școlară încheiată înainte de această etapă.

Conform calendarului admiterii în învățământul liceal de stat, în perioada 10-13 iulie candidații vor depune dosarele de înscriere la secretariatele liceelor în care au fost admiși. În perioada 16-18 iulie, comisia judeţeană de admitere va rezolva cazurile speciale apărute după etapa de repartizare computerizată, dar și situațiile candidaţilor care nu şi-au depus dosarele de înscriere în termen şi ale candidaților care nu au participat deloc sau au participat, dar nu au fost repartizați computerizat.

În etapele premergătoare repartizării computerizate, au fost admişi în învăţământul liceal de stat, conform reglementărilor în vigoare, 147 elevi la specializări vocaţionale și 28 de elevi pe locurile speciale rezervate candidaţilor de etnie romă. Alți 187 de elevi s-au înscris pentru învăţământul profesional.

 

BIROUL DE COMUNICARE