Comunicat de presă

 

Marți, 24.07.2018, pe portalul titularizare.edu.ro și la centrul de concurs Colegiul Național ”Traian”  s-au afișat rezultatele finale la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar.

În urma soluționării contestațiilor depuse, rata notelor peste 7 sau egale cu 7 obținute de candidații din județul Mehedinți, care au susținut proba scrisă a concursului național pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar este de 36,86 %, în creștere cu 6,68 % față de rezultatele înregistrate în anul prcedent (30,18 %). Procentul notelor între 5,00 și 6,99 este de 35,40 %  iar a celor mai mici de 5 este 27,73 %.

În ceea ce privește rezultatele candidațiilor din promoția curentă s-au obținut note peste 7 sau egale cu 7 (21,87 %), note între 5 și 7 (34,37 %) și note sub 5 (43,75 %). 

Reamintim că la proba scrisă din cadrul concursului național pentru ocuparea a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar au fost evaluate 274 de lucrări.

Repartizarea candidaţilor cu media de repartizare minim 7 (șapte) pe posturile didactice/ catedre vacante publicate pentru angajare cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, la nivelul județului în care au susținut proba practică sau inspecția specială la clasă în profilul postului, indiferent de județul în care au susținut proba scrisă, ierarhizați pe o listă unică se realizează în ședință organizată de inspectoratul școlar în data de 25 iulie.

În data de 26 iulie 2018 va avea loc repartizarea pe posturile didactice / catedre vacante indiferent de viabilitatea acestora a cadrelor didactice titulare în învățământul preuniversitar anterior înscrierii la concurs, care au participat la concursul naţional şi au obținut minimum nota 7 (şapte) atât la proba scrisă, cât şi la proba practică/inspecţia specială la clasă în profilul postului, cu păstrarea statutului de cadru didactic titular.

Precizăm că pentru angajarea pe perioadă nedeterminată (titularizare), candidaţii trebuie să obţină minimum nota 7 (şapte) atât la proba scrisă, cât şi la proba practică/inspecţia specială la clasă în profilul postului. Pentru angajarea pe perioadă determinată (suplinire), candidaţii trebuie să obţină minimum nota 5 (cinci) atât la proba scrisă, cât şi la proba practică/inspecţia specială în profilul postului.

La nivelul județului Mehedinți, pentru concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar, sesiunea 2018, au fost publicate 20 posturi didactice/catedre vacante pentru angajare pe perioadă nederminată (16 în mediul urban și 4 în mediul rural).

BIROUL DE COMUNICARE