IN  ATENTIA  CANDIDATILOR

 admiși la proba scrisă a examenului național de definitivare în învățământ –sesiunea 2017

  • Proba scrisă a examenului de definitivare în învățământ – sesiunea 2017 va avea loc în data de 20.04.2017  în centrul examen organizat la  Colegiul Tehnic “Lorin Sălăgean” Drobeta Turnu Severin
  • Accesul candidaţilor în centrul de examen la proba scrisă se face în intervalul 8,00 - 8,45, pe baza actului de identitate valabil - carte de identitate, carte de identitate provizorie sau buletin de identitate - ori, în lipsa acestuia, pe baza paşaportului în termen de valabilitate.