Cercul pedagogic de la invatatori

ANUL ŞCOLAR 2013-2014

Pregătire bacalaureat,definitivat, gradul didactic II-Universitatea din Craiova

Rezultate gradul didactic al II-lea Universitatea din Bucureşti

Curs de perfecţionare E-Universitaria

Candidați care și-au depus dosarul pentru examenul de definitivare în învățământ sesiunea 2014

OMEN 5397/2013 privind modificarea şi completarea OMECTS 5561/2011

Cereri şi dosare grade didactice depuse până la 31.10.2013 la ISJ Mehedinţi

Metodologie-calendar examen de definitivare în învăţământ 2014

Circulară MEN privind salarizarea cadrelor didactice cu studii echivalate prin ECTS/SECT

Echivalări credite ECTS/SECT Universitatea de Vest din Timişoara

Ordin MEN 5211/2013 privind calendarul pentru echivalerea pe baza ECTS/SECT

Grafic depunere dosare înscriere grade didactice OCTOMBRIE 2013

Documente înscriere grade didactice octombrie 2013

Model proces verbal predare-primire dosare înscriere grade didactice

Precizări ale Universităţii din Craiova referitor la colocviul de admitere gradul didactic I

Rezultate gradul didactic I-Universitatea din Bucureşti

Oferta programe postuniversitare Universitatea din Sibiu

Precizări privind amânarea/reluarea gradului didactic I/II

Adresă MEN privind gradul didactic II

 

MENTORAT 2013

AMANARE CONCURS SELECTIE CONCURS MENTORI 2013

Calendar constituire profesori mentori 2013

Cerere înscriere 2013

Procedura operaţională constituire profesori mentori 2013

Metodologia profesori mentori 2013

 

Curs de conversie profesională ŞTIINŢE- Universitatea din Craiova

Echivalări conform OMECTS 5553/2011 ŞI OMECTS 4111/2012-CLUJ NAPOCA

Precizări Colocviu Braşov 2013

DEFINITIVAT 2013

Centrul de examen de definitvat -18 iulie 2013

Metodologie,fisa inscriere,calendar

Modele subiecte 2013

ECHIVALĂRI 2012

Rezultate echivalări cf. OMECTS 5484

MENTORAT 2012

Registrul mentorilor ISJ Mehedinţi -începând cu 01.09.2012

Programare probă practică aprilie-mai 2012

Rezultate contestaţii mentori 2012

Precizări privind depunerea contestaţiilor privind evaluarea calitativă a dosarelor 21-25.03.2012

Rezultate selecţie portofolii -mentori 2012

Cerere înscriere profesori mentori 2012

Metodologia profesori mentori 2012

Precizări ISJ MH selecţie 2012

Fişa evaluare 2012

Precizări grade didactice 2012

Completare dosare grade didactice I şi II 04.12.2012

Materiale înscriere grade didactice 2012

Precizări colocviu februarie 2013 -Centrul CRAIOVA