Eventualele contestaţii cu privire la hotărârile

comisiei de evaluare a dosarelor candidaţilor la concursul de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, seria 11, se adresează, în scris, inspectorului şcolar general şi se depun la secretariatul Inspectoratului Şcolar Judeţean Mehedinţi în perioada 6-10 februarie 2017, în conformitate cu prevederile art.13 din metodologia de concurs şi calendarului desfăşurării concursului aprobat prin OMENCS nr. 5784/22.11.2016.

                                                                Inspector şcolar,

                                                                  Violeta Jozsa