Anunt ISGA si director CCD septembrie 2016

1. Metodologia aprobata prin OMECTS nr. 5557/07.10.2011 si modificata prin OMECS nr. 3169/04.02.2015 si prin OMENCS nr. 3540/31.03.2016;
2. Perioada de inscriere a candidatilor: 12 august - 04 septembrie 2016;
3. Modelul de cerere de inscriere la concurs (anexele 1a si 1b);
4. Bibliografia de concurs aprobata prin OMENCS nr. 3540/31.03.2016 (anexa 2);
5. Modelul de curriculum vitae (anexa 3);
6. Declaratie pe propria raspundere (anexa 3 la Metodologia aprobata prin OMECTS nr. 5557/07.10.2011);
7. Fisele de evaluare a probelor (anexa 1 la OMECS nr. 3169/04.02.2015, anexele 3 si 4 la OMENCS nr. 3540/31.03.2016);
8. Fisa postului Inspectorului scolar general adjunct (anexa 1 a anexei 3 a OMECS nr. 3169/04.02.2015) - daca se organizeaza concurs si/numai pentru aceasta functie;
9. Fisa postului directorului casei corpului didactic (anexa 1 a anexei 4 a OMECS nr. 3169/04.02.2015) - daca se organizeaza concurs si/numai pentru aceasta functie; 
10. Lista documentelor necesare inscrierii la concurs (anexa 4).

Subcategorii