Anunt

Anexe

Vizualizeaza

TITLUL PROIECTULUI:

         Acțiuni pentru Dobândirea competențelor cheie prin Șanse egale la educație

 

 

Programul Operational Capital Uman 2014-2020

Axa prioritara 6 - Educație și competențe;

Prioritatea de investiții – 10.i. Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, nonformale și informale pentru reintegrarea în educație și formare

Proiect: „Acțiuni pentru Dobândirea competențelor cheie prin Șanse egale la educație”, Cod proiect POCU/665/6/23/134153

Beneficiar: Inspectoratul Școlar al Județului Mehedinți;

LOGO PROIECT: logo final ADS MH FUNDAL ALB

DESCRIERE PROIECT:

Proiectul „Acțiuni pentru Dobândirea competențelor cheie prin Șanse egale la educație” este implementat de Inspectoratul Școlar Județean Mehedinți în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Caraș-Severin, cu Centrul Școlar de Educație Incluzivă ”Aurora” Reșița și cu Asociația ”GO-AHEAD”. Proiectul „Acțiuni pentru Dobândirea competențelor cheie prin Șanse egale la educație” se va desfășura pe  o  perioadă  de  36  de  luni  în  perioada  14  decembrie  2020-13 decembrie  2023.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020,

VALOAREA TOTALĂ A PROIECTULUI: 9.517.020,13 lei

VALOAREA COFINANȚĂRII ASIGURATE DE UNIUNEA EUROPEANĂ: 8.089.467,29 lei

VALOAREA FINANTĂRII NAȚIONALE (BUGETUL NAȚIONAL): 398.461,88 lei

OBIECTIVE PROIECT:

Obiectivul general al proiectului constă în creșterea calității serviciilor educaționale și a accesului la acestea prin reintegrarea în educație și formare a 600 (dintre care 211 persoane de etnie roma și 423 persoane din zona rurală) de tineri care au abandonat scoala și adulți care nu și-au finalizat educația obligatorie și prin îmbunatățirea competențelor pentru 520 membri ai personalului didactic din învățământul pre-universitar/personal de sprijin și auxiliar din școli/ persoane din echipe manageriale de la nivelul școlilor, din județele Mehedinți și Caraș Severin.

Proiectul contribuie la realizarea obiectivelor specifice OS 6.4 si OS 6.6 ale AP 6/PL 10.i prin acțiuni cu impact direct asupra calității serviciilor educaționale, cresterii numărului de copii/tineri/adulți care se reîntorc în sistemul de educație și formare prin programe de tip a doua șansă și programe de formare profesională și îmbunătățirii competențelor personalului didactic prin programe de formare.

Obiectivele specifice ale proiectului

OS1:          Selecția a 600 de copii/tineri/adulti care au abandonat școala și a 520 membri ai personalului didactic din învățământul preuniversitar, ai personalului de sprijin și auxiliar din școli și ai echipelor manageriale din județele Mehedinți și Caraș Severin, în vederea participării la activitățile proiectului.

OS2:          Reîntoarcerea în sistemul de educație și formare a 600 de copii, tineri și adulți din județele Mehedinți și Caraș Severin prin dezvoltarea și implementarea unor măsuri integrate pentru aceștia ce vor consta în programe de tip A doua șansă, programe de formare profesională, activități de consiliere și orientare, planuri personalizate de intervenție, promovarea beneficiilor aduse de completarea studiilor, măsuri de sprijin financiar.

OS3:          Dezvoltarea competențelor profesionale a 520 persoane, din județele Caraș Severin și Mehedinți, personal didactic din învățământul preuniversitar, personal de sprijin și auxiliar din școli, echipe manageriale la nivelul școlilor, prin participarea la 3 programe de formare profesională personalizate acreditate.

Date de contact ale proiectului:

„Acțiuni pentru Dobândirea competențelor cheie prin Șanse egale la educație” – POCU/665/6/23/134153

Pagina de Facebook proiect: https://www.facebook.com/ADSEMH

Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

PARTENERI

  Inspectoratul Școlar al județului Mehedinți- http://mh.edu.ro/

  Inspectoratul Școlar Județean Caraș-Severin- https://www.isjcs.ro/

  Centrul Școlar de Educație Incluzivă ”Aurora” Reșița - https://cseia.ro/

  Asociația ”GO-AHEAD”-https://www.go-ahead.ro

 

Proces verbal selectie

Comunicat de presa

Anunț selecție grup țintă

Comunicat de presa

Anunt selectie expert

Anunt selectie