NR. 14832/29.11.2019

ISJ Mehedinți demarează selecția de nominalizare a managerului de proiect și în principiu a echipei de implementare  din cadrul ISJ Mehedinți pentru proiectul "Acțiuni pentru Dobândirea competențelor cheie prin șanse egale la educație", POCU, AXA 6 GS "Măsuri de educație de tip a doua șansă".

Personalul din cadrul ISJ Mehedinți interesat iși va depune  până luni 02.12.2019 , ora 12.00, cererea , respectiv scrisoarea de intenție, însoțite de un CV cu documente justificative pentru verificarea eligibilității așa cum este precizată în Ghidul Solicitantului.

Mai multe informații la secretariatul ISJ MH sau compartimentul de proiecte educaționale din cadrul ISJ Mehedinți, tel. 0252315579.

Personal extern va fi nominalizat doar în cazul în care nu există personal de specialitatecu competențele necesare desfășurării unor activități specifice din cadurl proiectului.