FIȘA DE EVALUARE a activității profesionale, didactice și științifice a candidaților participanți la etapele de mobilitate a personalului didactic - sesiunea 2020

MODEL-DECIZIE ÎNCADRARE ANUL ȘCOLAR 2020/2021

MACHETE PROIECT INCADRARE ANUL ȘCOLAR 2020/2021-(ATENTIE SUNT 3 SHEET-URI: A,B,C)

ȘEDINȚĂ  transfer pentru restrângere de activitate 26 MARTIE 2020-sediul ISJ MEHEDINȚI, sala ET. II (punctaje cadre didactice): 

                                       ORA 10.00-toate disciplinele de învățământ

 

ȘEDINȚĂ COMPLETARE NORMĂ 4 MARTIE 2020-sediul ISJ MEHEDINȚI, sala ET. II (punctaje cadre didactice): 

                                                                             ORA 9.00 -completare la nivel unitate de învățământ

                                                                             ÎNCEPÂND CU ORA 10.00-completare la nivelul altor unități de învățământ astfel:

-Religie ortodoxă-învățământ special ora 10.00

-Informatică-educație tehnologică ora 10.00

-Geografie ora 10.00

-Fizică-chimie-biologie ora 10.30

-Limba moderne ora 10.30

-Discipline tehnice ora 11.00

-Matematică ora 11.00

-Educație fizică și sport ora 11.30

-Limba și literatura română ora 11.30

 

Lista posturilor/catedrelor vacante/rezervate pentru anul școlar 2020/2021

Lista cadrelor didactice aflate în restrângere de activate începând cu 01.09.2020

 

CERERI MOBILITATE 2020/2021

 

1. Cerere completare normă didactică începând cu 01.09.2020

2. Cerere de transfer începând cu 01.09.2020, conform prevederilor art. 48, alin. 2,3 din OMEC 5259/2019

3. Cerere menținere în activitate ca și cadru didactic titular peste vârsta standard de pensionare-65 ani la 01.09.2020

4. Precizări privind la întregirea normei didactice începând cu 01.09.2020

5. Precizări privind transferul în baza art. 48, alin (2,3) din OMEC 5259/2019

6.Cerere transfer/pretransfer/modificare CIM pe perioada viabiliății postului/catedrei pentru ISJ

7.Cerere transfer/pretransfer/modificare CIM pe perioada viabiliății postului/catedrei pentru UNITATE

8.Cerere modificare CIM pe perioada viabiliății postului conform art. 93^1 din LEN

 PRECIZĂRI LEGISLATIVE

1. COMPLETARE NORMĂ-extras din metodologie

2.MENȚINERE ÎN ACTIVITATE PESTE VÂRSTA DE 65 ANI-extras din metodologie

3.Transfer pentru restrângere de activitate-extras din metodologie

4.MODIFICARE CIM CONFORM ART. 93^1 din LEN-extras din metodologie

5. PRETRANSFER CONSIMȚIT ÎNTRE UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT-CALENDAR PRETRANSFER CONSIMȚIT

MENȚINERE ÎN ACTIVITATE PESTE VÂRSTA DE 65 DE ANI

1.LISTA CADRELOR DIDACTICE VALIDATE PENTRU MENȚINERE ÎN ACTIVITATE DE CĂTRE CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL ISJ MEHEDINȚI

2. LISTA CADRELOR DIDACTICE NEVALIDATE PENTRU MENȚINERE ÎN ACTIVITATE DE CĂTRE CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL ISJ MEHEDINȚI

3. CERERE REINCADRARE ANUL ȘCOLAR 2020/2021

EVENTUALELE CONTESTAȚII SE DEPUN LA SECRETARIATUL ISJ MEHEDINȚI ÎN PERIOADA 12-13.03.2020

CONFORM HOTĂRÂRII CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL ISJ MH CU NR. 268/14.02.2020 AU FOST ADMISE URMĂTOARELE CONTESTAȚII:

1. CERNEA FLOREA

2. DANCIU MIRCEA

Restul contestațiilor privind menținerea în activitate în anul școlar 2020/2021 au fost respinse.