1.Extras din metodologie-legislație

2. CALENDAR 

3 Acord detașare în interesul învățământului

4. Cerere tip

 

Precizare: Conform prevederilor art. 84 alin. (2) din Metodologie: Personalul didactic de predare titular în învăţământul preuniversitar solicitat pentru detaşare depune un acord la inspectoratul şcolar şi la unitatea de învăţământ primitoare, însoţit de actele certificate pentru conformitate cu originalul de către directorul unităţii de învăţământ în care cadrul didactic solicitat pentru detaşare şi-a desfăşurat activitatea, însoțit de o copie a documentului de numire/transfer/repartizare pe post/catedră şi de avizul consiliului/consiliilor de administraţie al/ale unităţii/unităţilor de învăţământ la care cadrul didactic este titular.Va atenționam asupra prevederilor art. 84 alin. (2) din Metodologie: Personalul didactic de predare titular în învăţământul preuniversitar solicitat pentru detaşare depune un acord la inspectoratul şcolar şi la unitatea de învăţământ primitoare, însoţit de actele certificate pentru conformitate cu originalul de către directorul unităţii de învăţământ în care cadrul didactic solicitat pentru detaşare şi-a desfăşurat activitatea, însoțit de o copie a documentului de numire/transfer/repartizare pe post/catedră şi de avizul consiliului/consiliilor de administraţie al/ale unităţii/unităţilor de învăţământ la care cadrul didactic este titular.

Prin urmare se vor primi dosare pentru detasare in interesul invatamantului si la ISJ în perioada 11-17 mai 2021.