În vederea constituirii grupelor de excelență din județul Mehedinți în anul școlar 2021/2022 Centrul Județean de Excelență Mehedinți anunță selecția cadrelor didactice care doresc să coordoneze activitatea de pregătire a copiilor şi tinerilor capabili de performanţe înalte.

Cadrele didactice interesate își depun scrisoarea de intenție și  CV-ul model Europass în perioada 16-31 august 2021 pe adresa de email a Centrului Județean de Excelență Mehedinti Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

În baza prev. art. 11 din OMEC 5562/2020:

 (1)Grupele de excelenţă se organizează anual pentru:

a)discipline la care se organizează olimpiade naţionale şi internaţionale;

b)activităţi care vizează dezvoltarea competenţelor interdisciplinare, pluridisciplinare şi transdisciplinare;

c)activităţi care vizează performanţe artistice, altele decât cele care pot fi incluse la lit. a);

d)pregătirea echipajelor judeţene/ale municipiului Bucureşti pe discipline/domenii interdisciplinare/pluridisciplinare/ transdisciplinare/arii curriculare.

(2)În funcţie de specificul activităţii, se pot organiza grupe de excelenţă constituite din elevi din ani diferiţi de studiu.