Graficul ședințelor de repartizare pe posturi/catedre didactice în perioada august-septembrie 2021

23 August 2021-ISJ Mehedinți, ora 10.00, etaj I, 

Soluționarea în ședință de repartizare, conform prevederilor Metodologiei, în ordine

 (i) cererilor de completare a normei didactice de predare pe perioadă nedeterminată/determinată a cadrelor didactice titulare;

(ii) cererilor de completare a normei didactice de predare pe perioadă determinată a cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei;

(iii) cererilor cadrelor didactice titulare aflate în restrângere de activitate prin transfer sau detașare în interesul învățământului pentru restrângere nesoluționată;

(iv) cererilor cadrelor didactice care beneficiază de prelungirea contractului individual de muncă pe perioadă determinată conform prevederilor art. 63 din Metodologie;

(v) solicitărilor pentru detașare la cerere prin continuitate;

(vi) solicitărilor pentru detașare la cerere în ordinea descrescătoare a mediilor obținute la concursul național

 

24 August 2021-Colegiul Național Traian , ora 10.00, etaj I, laborator Informatică (grafic de repartizare pe discipline)

repartizarea în şedinţă, conform prevederilor Metodologiei, în ordine

(i) cadrelor didactice titulare pentru completarea normei didactice de predare pe perioadă nedeterminată/determinată;

(ii) cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei pentru completarea normei didactice de predare pe perioadă determinată;

(iii) cadrelor didactice titulare aflate în restrângere de activitate prin transfer sau detașare în interesul învățământului pentru restrângere nesoluționată;

(iv) cadrelor didactice care beneficiază de prelungirea contractului individual de muncă pe perioadă determinată conform prevederilor art. 63 din Metodologie;

(v) candidaţilor care au obţinut cel puţin nota/media de repartizare 7 (şapte) la concursul naţional, sesiunea 2021, după caz, în ordinea descrescătoare a notelor/mediilor de repartizare, având prioritate candidaţii care beneficiază şi de prelungirea duratei contractelor individuale de muncă în anul şcolar 2021-2022, în condiţiile art. 63 sau 87 din Metodologie, în baza notei/mediei de repartizare minimum 7 (şapte) la concursurile naţionale, sesiunile 2020 şi/sau 2019, respectiv 2020, 2019, 2018 şi/sau 2017 pentru învăţători/ institutori/ profesori pentru învăţământ primar;

 

25 August 2021-Colegiul Național Traian , ora 10.00, etaj I, laborator Informatică (grafic de repartizare pe discipline)

Soluționarea în ședință de repartizare a:

(i)solicitărilor pentru detașare la cerere prin concurs specific în ordinea descrescătoare a punctajelor.

 26-27 August 2021-Colegiul Național Traian , ora 09.00, etaj I, laborator Informatică (REPARTIZAREA PE ORE A PREZENȚEI CONFORM DISCIPLINEI)  (grafic de repartizare pe discipline)

(i) repartizarea cadrelor didactice care îndeplinesc condiţiile privind prelungirea duratei contractelor individuale de muncă, în anul şcolar 2021-2022, conform art. 63 şi 87 din Metodologie.

(ii) repartizarea posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate, la nivelul inspectoratului școlar, conform anexei nr. 18 la Metodologie.

 2 septembrie 2021 ISJ Mehedinți, ora 09.00, etaj I, (grafic de repartizare pe discipline)

a) repartizarea candidaților conform prevederilor art. 94 alin. (7) din Metodologie;

b) repartizarea candidaților conform prevederilor art. 96 alin. (3) din Metodologie;

8-10 septembrie 2021 ISJ Mehedinți, ora 09.00, etaj I (grafic de repartizare pe discipline)

a) repartizarea candidaţilor prevăzuţi la art. 86 alin. (13) care solicită detaşare la cerere, în ordinea descrescătoare a punctajelor; (8 septembrie)

b) repartizarea candidaților conform prevederilor art. 103 alin. (1) şi (2) din Metodologie;(9 septembrie)

c) ocuparea posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate, conform prevederilor art. 104 alin. (1) şi (2) din Metodologie; (9-10 septembrie)